PMC’s ijzersterke (succes)wetten

Ik ben grondlegger van MultiLaws®. MultiLaws zijn(onzichtbare) multifunctionele wetten, voor geluk in zaken en privé. Elke MultiLaw (wet) is onderdeel van het multiversum(wereld)recht, maar dit allesomvattende recht is veel breder dan enkel een aantal wetten. Ook casussen (jurisprudentie), universele rechtsleer, onderzoeken, ervaringen, wetenschappelijke bewijzen en onderbouwing, integratietechnieken zijn rechtsbronnen. Regelmatig wordt er nieuwe wet ontwikkeld en gepubliceerd. Deze wetten zijn bepalend voor het succes voor iedereen, die op welk gebied dan ook, zaken doet of een particulier in de privé sector.
 
Indien jij al deze verschillende wetten kent, begrijpt en leert middels integratie- brein technieken hoe jij deze excellent moet toepassen, word je niet alleen gelukkig maar ook een magneet voor succes op welk terrein dan ook.
 
Ongetwijfeld ben je deze wetten en materie weleens tegengekomen (bewust of onbewust).

Desalniettemin komen er steeds meer begrippen langs waar je misschien niets mee hebt. Denk hierbij aan: quantumveld (ook wel kwantumveld of quantumwetten genoemd), het veld van alle mogelijkheden, het verenigd veld, universum, het veld van bewustzijn, levenswetten, het oneindige veld van potentie, quantum jump, kwantumshift, natuurwetten, goddelijke veld, kwantumfysica.

Echter, het gaat allemaal over één en hetzelfde veld van energie en informatie. Het veld waarin wij allen leven en waarin alles verbonden is met elkaar.

Alle succesvolle bedrijven, ondernemingen en personen gebruiken deze theorieën. Succesvol leven is voor 95% de juiste mindset te bezitten en kennis van gerelateerde altijdwerkende MultiLaws. Lees hieronder verder!

 

PMC’s MultiLaws

De wetenschap en kwantumfysica tonen ons dat materie, energie, informatie en bewustzijn één gebied is. Deskundigen leren ons dat de grondstof van de wereld immaterieel is en dat alles dezelfde oorsprong heeft. Alles in de kosmos is energie en heeft een bepaalde frequentie. Het mentale gedeelte (de gedachten) bestaat ook uit energie en informatie en vibreert op een bepaalde frequentie. In elke handeling, intentie of gedachte (oorzaak) die je uiteenzet c.q. uitzend, start je een aaneenschakeling aan bewegingen en gevolgen. Deze strekken zich uit tot in de moleculaire cellen van het lichaam tot in het hele universum. Het is een feit dat alles wat is uitgezonden ook weer terugkeert naar de zender of actienemer.

Al jarenlang onderzoek ik oeroude principes, hoe onze brein werkt, neuroplasticiteit en paradigma’s (wetenschapsfilosofie). Naar mijn idee spreekt op een diep niveau de natuur dezelfde taal als quantumprincipes. Naar quantumfysica wordt al ruim 100 jaar wetenschappelijk onderzoek gedaan en het wordt al jaren onderwezen. Deze ijzersterke wetten, ook wel quantumwetten genoemd. Quantumwetten zijn onzichtbare wetten die altijd in ons leven werkzaam zijn. Zij leiden continu naar evolutie én groei.

Mocht je meer willen lezen over de quantumtheorie dan verwijs ik je voor verdere verdieping graag naar de boeken van onder anderen Lynne Mctaggart (Het veld, De Verbinding), Deepak Chopra (Leven in overvloed, Superbrein, Het Zelfhelend Vermogen en Supergenen), Joe Dispenza en Bruce Lipton. En mijn eigen boek (Dankjewel én leef winstgevend).

Hoe ben ik aan deze wetten gekomen?

Op deze pagina wil ik iets dieper ingaan op wat deskundigen zeggen over de quantumwereld. Wat is energie precies en hoe kan jij je afstemmen op een hogere frequentie?

Alles wat wij zien, observeren en waarnemen is samengesteld uit atomen. Een voorbeeld: je hebt een beker en deze valt. Er ontstaan scherven. Het kleinste stukje, welke niet meer deelbaar is, noemen wij een atoom. Een atoom behoudt nog steeds alle eigenschappen van dat element (de beker). Het geheel zit er dus nog steeds in. Een atoom is een ondeelbaar deeltje van een materie of van iets. Indien een atoom wel wordt opgedeeld verliest het haar eigenschappen. Een atoom bestaat uit informatie en energieniveaus. Dit noemen we kwanta.

Atomen zijn samengesteld uit subatomaire deeltjes: protonen, neutronen en elektronen. Subatomaire deeltjes bestaan uit diverse vibrerende energiedeeltjes oftewel energiepakketjes. Wetenschappers van de quantumfysica ontdekten dat energiedeeltjes een bepaalde vorm kregen (zichtbaar werden) als deze geobserveerd worden door een waarnemer. Alles en iedereen bestaat echter uit energie.  Omdat dit zeer ingewikkelde materie is zal ik hier verder nu niet op ingaan. Mocht je hier meer over willen lezen dan verwijs ik je naar bovengenoemde boeken.

PMC’s MultiLaws heb ik afgeleid van de leer van de quantumwereld, verdieping in de geest, neuroplasticiteit en onze natuur en levenservaringen. PMC’s wetten zijn dus een vertaling van mijn gedachtengoed, quantumkennis en diepgaande kennis van de brein. Met behulp van deze wetmatigheden zal ik jou steunen in het hedendaagse.

Door wetmatigheden en onze gerichte creatie-energie staat alles in een specifieke verhouding en frequentie met elkaar in vibratie (verbinding). Door de leer van MultiLaws toe te passen zul jij toegang krijgen tot het energetische veld van alle mogelijkheden. Bepaalde takken van de wetenschap noemen het ook wel natuurveld, quantumveld, verenigd veld of goddelijk veld, zoals voornoemd. Ik noem het veld je uitgebreide zelf. Zo voelt dat voor mij.

Wat is energie?

Op het diepste niveau zijn ook wij opgebouwd uit energie, want atomen vormen ook weer moleculen. Een molecuul leidt op haar beurt weer naar cellen. Deze vormen weefsel en verdere opbouw en groei naar organen en je gehele verdere lichaam. Kortom, alles kunnen we dus terugvoeren en ontleden naar energie. Energie zoekt altijd de weg van de minste weerstand. Energie kan nooit verloren gaan. Energie is er altijd, vibrerend op diverse hoogtes en verschillende snelheden. Energie is levendig, zuiver, neutraal en volledig in het hier en nu en werkt in golfbewegingen. Energie bestaat uit informatie-impulsen. Alle potentieel, alle mogelijkheden zijn er dus al! We dienen het alleen te geloven en te activeren.

De ruimte om ons heen, alles in ons, tussen ons en alle materie bestaat dus uit zachte golvende vibrerende energie. Kortom, alles bestaat uit informatie en energie. Energie is heden, in het hier en nu. Het kent geen tijd, geen verleden, geen leeftijd en afstand. Stel: jij denkt aan iemand, dan ben jij daar. Tijd en leeftijd hebben wij ooit in het leven geroepen zodat we ons ergens aan vast konden houden.

Trillingsfrequentie

Energie trilt dus op bepaalde hoogtes. Hoge trillingen zijn onder andere: zuivere voeding, behulpzaamheid, liefde, kracht, vreugde, authenticiteit, inlevingsvermogen, respect, blijdschap, gunnen, waardering, vrede, tevreden zijn, niet-oordelen, staan voor wie je bent, rust, geduld, fitheid, dankbaarheid. Lage trillingen en lage denkpatronen bestaan onder andere uit: moeheid, wrok, niet gunnen, sceptisch zijn, oordelen, zware voeding, denken wat anderen denken, weerstand voelen, angst, bang zijn voor negatieve feedback of geen erkenning krijgen, frustraties, piekerstaat, hebzucht, boosheid, verdrietig, down, onzekerheid. Ik verwijs je naar de website van dr. David R. Hawkins voor een indrukwekkende verdieping over de hoogtes van trillingen én emoties.

Frequentie is het afstemmen op een bepaalde vibratie oftewel trilling. Frequenties van onszelf worden bepaald door hoe wij denken én ons voelen. Het voelen is een hele belangrijke vibratie. Dit is een resultaat van jouw gedachten, conditioneringen én overtuigingen. Kortom, wat jij ziet is een spiegel van jouw eigen vibratie (innerlijke stromingen bestaan ook uit energie). Onze zintuigelijke prikkels (horen, ruiken, proeven en zien) pakken datgene op wat wij intern leven. Wij kijken door een bril en zien alleen hetgeen overeenkomt (resoneert) met onze overtuigingen, onbewuste blauwdruk, verwachtingen, gedachten en energie. Het enige deel wat jij dus ziet en kan zien is je innerlijke beleving én energiestaat, maar dan omgevormd in een levenssituatie. Het is wat jij denkt dat mogelijk is en gelooft en wat jij verwacht. Alle overige mogelijkheden en potentie blijven dus liggen. Indien jij jouw realiteit wilt aanpassen, dien jij dus eerst iets aan te passen in jezelf. Daarom zeg ik altijd je innerlijk is je werkelijkheid. De volledigheid van alles is in onszelf gezeteld.

Stel je eens voor dat jij in jezelf een gedachtepatroon en een (geloofs)overtuiging aanpast en daardoor naar een hoger niveau tilt, dan ga je anders denken. Daardoor ga je je ook anders voelen en verandert je totale golfhoogte en daarmee dus ook je frequentie. Vervolgens zal jij door deze nieuwe verruimde innerlijke frequentie-blik een andere nieuwe realiteit creëren. Een werkelijkheid die resoneert met je innerlijke houding. Want universele energie reageert te allen tijde op onze energiestaat: alles bestaat al.

Overigens is er ook aangetoond dat onze gedachten én overtuigingen niet alleen materie maar ook onze gezondheid en fysieke cellen beïnvloeden. Het werkt allemaal door. Ik heb het zelf ervaren bij diverse ziekten. Dit is ons helaas nooit verteld tijdens onze opvoeding, de dokters of op school!

Wat zijn MultiLaws?

MultiLaws zijn onderdeel van het energetische rechtssysteem van ons uitgebreide zelf: de kosmos. Energetisch betekent dat alles uit energie bestaat. In jezelf en om je heen, ook de ruimtes tussen jou en bijvoorbeeld de tv of laptop. Het zijn wetten die alles in beweging houden en ze regeren de hele wereld en het Multiversum. Deze gaan over verdieping in de geest én wetmatigheden van onze creërende levenskracht, waarvan alles en wijzelf doordrongen zijn. Het gaat erom dat je gaat leren om 100 procent van je potentieel te gebruiken. Je leert dat de kracht van de kosmos precies de gehele kracht is die in onszelf zetelt.

Door deze ijzersterke wetten (regels) te bestuderen en toe te passen en overeenkomstig deze wetten te handelen werk je naar volledige groei, eenheid, verwezenlijking en afstemming op je dromen en doelen. Er zal spontaan direct creatievermogen ontstaan. Dat betekent dat je heel snel je gedachten in een gewenste situatie kan omvormen. Je leert verbanden te leggen tussen je geest, het lichaam én levenssituatie. Je gaat je innerlijke energie gericht (her)organiseren. Door te leren je innerlijk af te stemmen op de quantumwetten, komen oplossingen van je uitgebreide zelf vanzelf naar voren. Hierdoor zal je ongemakken en uitdagingen transformeren tot mogelijkheden. Wij kunnen namelijk alleen van binnen naar buiten werken. Op energetisch niveau is er bestaat er zelfs geen binnen en buiten. Zo simpel is het!

PMC’s MultiLaws zorgen voor een leidraad om het leven te creëren dat jij wenst. Ze geven je toegang tot het veld van alle mogelijkheden. Jouw wereld is het resultaat van jouw energiestaat en uitdrukking van impulsen van informatie en energie. 

Met behulp van deze wetten wil ik je leren om brein- en quantumkennis toepasbaar te maken in je leven, zodat je leven daardoor makkelijker en succesvoller wordt. Ik wil je helpen en ondersteunen om met geluk zaken te doen en een prachtig leven te creëren. Deze wetten zijn een leidraad voor geluk in zaken en privé.

Onderstaand een opsomming van een paar wetten uit mijn nieuwe boek (najaar 2021), zodat jij een indruk krijgt van MultiLaws. Overige en meerdere uitgebreide en goed onderbouwde wetten worden in mijn aankomende boek behandeld (najaar 2021).

Aanbevolen literatuur: Overstijg Jezelf Joe Dispenza, Becoming Supernatural Joe Dispenza, Het Veld Lynne McTaggert, De Verbinding Lynne McTaggart, Het intentie-experiment Lynne McTaggart.

(Studie)boeken van: Deepak Chopra, Napoleon Hill, Brian Tracy en Petra van den Berg.

Inschrijven seminar

'DE TOEKOMST DIE JE TOEKOMT'

Oktober 2022, Malaga Spanje

Inschrijven seminar

'DE TOEKOMST DIE JE TOEKOMT'

Juni 2022 in Eindhoven

Inschrijven webinar

Cursus Zelfregie met Quantum-Hypnose-NLP

1 en 4 april 2022 in Leiden

Inschrijven seminar

‘DE TOEKOMST DIE JE TOEKOMT'

4, 5 en 6 februari 2022 in Leiden

Inschrijven webinar

"Goede voornemens waarmaken"

Dinsdag 11 januari 2022 van 19.30 tot 21.30

Inschrijven webinar

"Leef vanuit quantumsrust"

Donderdag 25 november 2021 van 19.30 tot 21.30

Inschrijven webinar

"De gezonde slanke leefwijze"

Dinsdag 14 december 2021 van 19.30 tot 21.30