Quantumwetten

Ben jij bekend met de ijzeren succeswetten?

Ongetwijfeld ben je deze wetten weleens tegengekomen (bewust of onbewust).

Alle succesvolle bedrijven, ondernemingen en personen gebruiken deze theorieën. Succesvol leven is voor 95% de juiste mindset te bezitten.

En de overige uit gerichte acties. Lees hieronder verder!

PMC’s quantumwetten

De wetenschap en kwantumfysica tonen ons dat materie, energie, informatie en bewustzijn één gebied is. Deskundigen leren ons dat de grondstof van de wereld immaterieel is en dat alles dezelfde oorsprong heeft. Alles in de kosmos is energie en heeft een bepaalde frequentie. Al jarenlang onderzoek ik oeroude principes en paradigma’s (wetenschapsfilosofie). Naar mijn idee spreekt op een diep niveau de natuur dezelfde taal als quantumprincipes. Naar quantumfysica wordt al ruim 100 jaar wetenschappelijk onderzoek gedaan en het wordt al jaren onderwezen. Quantumwetten zijn onzichtbare wetten die altijd werkzaam zijn. Zij leiden continu naar evolutie én groei.

Mocht je meer willen lezen over de quantumtheorie dan verwijs ik je voor verdere verdieping graag naar de boeken van onder anderen Lynne Mctaggart (Het veld, De Verbinding), Deepak Chopra (Leven in overvloed, Superbrein, Het Zelfhelend Vermogen en Supergenen), Joe Dispenza en Bruce Lipton. En mijn eigen boek (Dankjewel én leef winstgevend).

Hoe ben ik aan de quantumwetten gekomen?

Voordat ik aankomende maanden de quantumwetten ga behandelen wil ik graag in dit artikel iets dieper ingaan op wat deskundigen zeggen over quantumfysica. Wat is energie precies en hoe kan jij je afstemmen op een hogere frequentie?

Alles wat wij zien, observeren en waarnemen is samengesteld uit atomen. Een voorbeeld: je hebt een beker en deze valt. Er ontstaan scherven. Het kleinste stukje, welke niet meer deelbaar is, noemen wij een atoom. Een atoom behoudt nog steeds alle eigenschappen van dat element (de beker). Het geheel zit er dus nog steeds in. Een atoom is een ondeelbaar deeltje van een materie of van iets. Indien een atoom wel wordt opgedeeld verliest het haar eigenschappen. Een atoom bestaat uit informatie en energieniveaus. Dit noemen we kwanta.

Atomen zijn samengesteld uit subatomaire deeltjes: protonen, neutronen en elektronen. Subatomaire deeltjes bestaan uit diverse vibrerende energiedeeltjes oftewel energiepakketjes. Wetenschappers van de quantumfysica ontdekten dat energiedeeltjes een bepaalde vorm kregen (zichtbaar werden) als deze geobserveerd worden door een waarnemer. Alles en iedereen bestaat echter uit energie.  Omdat dit zeer ingewikkelde materie is zal ik hier verder nu niet op ingaan. Mocht je hier meer over willen lezen dan verwijs ik je naar bovengenoemde boeken.

PMC’s quantumwetten heb ik afgeleid van de leer van de quantumfysica, verdieping in de geest, onze natuur én levenservaringen. PMC’s quantumwetten zijn dus een vertaling van mijn eigen gedachtengoed én quantumkennis. Met behulp van deze wetmatigheden zal ik jou steunen in het hedendaagse.

Door wetmatigheden en onze gerichte creatie-energie staat alles in een specifieke verhouding en frequentie met elkaar in vibratie (verbinding). Door de leer van quantumwetten toe te passen zul jij toegang krijgen tot het energetische veld van alle mogelijkheden. Bepaalde takken van de wetenschap noemen het ook wel natuurveld, quantumveld of goddelijk veld. Ik noem het veld je uitgebreide zelf. Zo voelt dat voor mij.

Wat is energie?

Op het diepste niveau zijn ook wij opgebouwd uit energie, want atomen vormen ook weer moleculen. Een molecuul leidt op haar beurt weer naar cellen. Deze vormen weefsel en verdere opbouw en groei naar organen en je gehele verdere lichaam. Kortom, alles kunnen we dus terugvoeren en ontleden naar energie.Energie zoekt altijd de weg van de minste weerstand. Energie kan nooit verloren gaan. Energie is er altijd, vibrerend op diverse hoogtes en verschillende snelheden. Energie is levendig, zuiver, neutraal en volledig in het hier en nu en werkt in golfbewegingen. Energie bestaat uit informatie-impulsen. Alle potentieel, alle mogelijkheden zijn er dus al! We dienen het alleen te geloven en te activeren.

De ruimte om ons heen, alles in ons, tussen ons en alle materie bestaat dus uit zachte golvende vibrerende energie. Kortom, alles bestaat uit informatie en energie. Energie is heden, in het hier en nu.Het kent geen tijd, geen verleden, geen leeftijd en afstand. Stel: jij denkt aan iemand, dan ben jij daar. Tijd en leeftijd hebben wij ooit in het leven geroepen zodat we ons ergens aan vast konden houden.

Trillingsfrequentie

Energie trilt dus op bepaalde hoogtes. Hoge trillingen zijn onder andere: zuivere voeding, behulpzaamheid, liefde, kracht, vreugde, authenticiteit, inlevingsvermogen, respect, blijdschap, gunnen, waardering, vrede, tevreden zijn, niet-oordelen, staan voor wie je bent, rust, geduld, fitheid, dankbaarheid. Lage trillingen én lage denkpatronen bestaan onder andere uit: moeheid, wrok, niet gunnen, sceptisch zijn, zware voeding, denken wat anderen denken, weerstand voelen, angst, bang zijn voor negatieve feedback of geen erkenning krijgen, frustraties, piekerstaat, hebzucht, boosheid, verdrietig, down, onzekerheid. Ik verwijs je naar de website van dr. David R. Hawkins voor een indrukwekkende verdieping over de hoogtes van trillingen én emoties.

Frequentie is het afstemmen op een bepaalde vibratie oftewel trilling. Frequenties van onszelf worden bepaald door hoe wij denken én ons voelen. Het voelen is een hele belangrijke vibratie. Dit is een resultaat van jouw gedachten, conditioneringen én overtuigingen. Kortom, wat jij ziet is een spiegel van jouw eigen vibratie (innerlijke stromingen bestaan ook uit energie). Onze zintuigelijke prikkels (horen, ruiken, proeven en zien) pakken datgene op wat wij intern leven. Wij kijken door een bril en zien alleen hetgeen overeenkomt (resoneert) met onze overtuigingen, onbewuste blauwdruk, verwachtingen, gedachten en energie. Het enige deel wat jij dus ziet en kan zien is je innerlijke beleving én energiestaat, maar dan omgevormd in een levenssituatie. Het is wat jij denkt dat mogelijk is en gelooft en wat jij verwacht. Alle overige mogelijkheden en potentie blijven dus liggen. Indien jij jouw realiteit wilt aanpassen, dien jij dus eerst iets aan te passen in jezelf. Daarom zeg ik altijd je innerlijk is je werkelijkheid. De volledigheid van alles is in onszelf gezeteld.

Stel je eens voor dat jij in jezelf een gedachtepatroon en een (geloofs)overtuiging aanpast en naar een hoger niveau tilt, dan ga je anders denken. Daardoor ga je je ook anders voelen en verandert je totale golfhoogte en daarmee dus ook je frequentie. Vervolgens zal jij door deze nieuwe verruimde innerlijke frequentie-blik een andere nieuwe realiteit creëren. Een werkelijkheid die resoneert met je innerlijke houding. Want universele energie reageert te allen tijde op onze energiestaat: én alles bestaat al.

Overigens is er ook aangetoond dat onze gedachten én overtuigingen niet alleen materie maar ook onze gezondheid en fysieke cellen beïnvloeden. Het werkt allemaal door. Ik heb het zelf ervaren bij diverse ziekten. Dit is ons helaas nooit verteld tijdens onze opvoeding, de dokters of op school!

Wat zijn quantumwetten?

Quantumwetten zijn onderdeel van het energetische rechtssysteem van ons uitgebreide zelf: de kosmos. Energetisch betekent dat alles uit energie bestaat. In jezelf en om je heen, ook de ruimtes tussen jou en bijvoorbeeld de tv of laptop. Het zijn wetten die alles in beweging houden én ze regeren de hele wereld en kosmos. Deze gaan over verdieping in de geest én wetmatigheden van onze creërende levenskracht, waarvan alles en wijzelf doordrongen zijn. Het gaat erom dat je gaat leren om 100 procent van je potentieel te gebruiken. Je leert dat de kracht van de kosmos precies de gehele kracht is die in onszelf zetelt.

Door deze quantumwetten (regels) te bestuderen en toe te passen én overeenkomstig deze wetten te handelen werk je naar volledige groei, eenheid, verwezenlijking én afstemming op je dromen en doelen. Er zal spontaan direct creatievermogen ontstaan. Dat betekent dat je heel snel je gedachten in een gewenste situatie kan omvormen. Je leert verbanden te leggen tussen je geest, het lichaam én levenssituatie. Je gaat je innerlijke energie gericht (her)organiseren. Door te leren je innerlijk af te stemmen op de quantumwetten, komen oplossingen van je uitgebreide zelf vanzelf naar voren. Hierdoor zal je ongemakken en uitdagingen transformeren tot mogelijkheden. Wij kunnen namelijk alleen van binnen naar buiten werken. Op energetisch niveau is er bestaat er zelfs geen binnen en buiten. Zo simpel is het!

Quantumwetten zorgen voor een leidraad om je leven te creëren dat jij wenst. Ze geven je toegang tot het veld van alle mogelijkheden. Jouw wereld is het resultaat van jouw energiestaat en uitdrukking van impulsen van informatie en energie. Dit ga ik je allemaal uitleggen in mijn volgende artikelen.

Maandelijks krijg jij één quantumwet

Maandelijks behandel ik één quantumwet. Met behulp van deze wetten wil ik je leren om de quantumkennis toepasbaar te maken in je leven, zodat je leven daardoor makkelijker wordt. Ik wil je helpen en ondersteunen om zelf een prachtig leven te creëren. Deze wetten zullen een leidraad worden voor een winstgevend, zacht en bruisend leven. Met winstgevend bedoel ik: in flow leven, synchronisch leven, zelf bewust je energie organiseren vanuit zelfsturingsvermogen, met innerlijke rust én weten vertrouwen in creatiekracht én gezondheid.

Aanbevolen literatuur: Overstijg Jezelf Joe Dispenza, Becoming Supernatural Joe Dispenza, Het Veld Lynne McTaggert, De Verbinding Lynne McTaggart, Het intentie-experiment Lynne McTaggart.

(Studie)boeken van: Deepak Chopra, Napoleon Hill, Brian Tracy en Petra van den Berg.