Succeswet: de wet van frequentie.

De quantumwet van frequentie    

Talloze studies hebben aangetoond dat blootstelling aan de natuur onze algehele gezondheid en humeur kan verbeteren. We hebben dus eigenlijk een soort gratis wifi beschikbaar om onze frequentie te verhogen. Als we naar een zee of een groot bloemenveld kijken, vergroten we onbewust al ons bewustzijn. 

Zoals ik eerder heb geschreven leven wij met z’n allen in één energieveld. Jij, ik en iedereen zijn onderdeel van dit ene veld. Het lichaam en wij allen bestaan uit energiecellen, informatie en bewustzijn. Je snapt dus dat wij als bewust wezen verschillende frequenties met ons meedragen die verschillende informatie bevatten. 

Wij zitten dus vol informatie en zenden continu deze verschillende frequenties uit. Wij ontvangen echter ook continu diverse frequenties. Het is een feit dat de wet van frequentie zegt dat wat jij in de wereld ziet een match is met de informatie van de energiefrequenties die je draagt. De wereld zit tenslotte in jezelf ofwel je innerlijke wereld loopt letterlijk synchroon met de uiterlijke wereld.

Even een stapje terug

Ik ga nu eerst weer even terug naar de lineaire wereld. Alles in deze wereld heeft een tijd, een middenstuk en een einde. Oorzaak en gevolg is hier een leidende factor. Dit is de wereld die wij ervaren met onze zintuigen (zien, horen, ruiken, proeven en het belangrijkst: voelen). Als we nog een stapje verder gaan kunnen we stellen dat ook ons fysieke lichaam onderdeel van het quantumveld is. Zodra we in staat zijn om diep naar binnen te kijken in onszelf kunnen we dit gaan ervaren. Onze binnenwereld is direct verbonden met het zogenoemde quantumveld. Het is één zelforganiserende wereld. Lees verder.

Waaruit bestaat frequentie dan?

Frequentie bestaat uit het aantal trillingen per seconde. Frequentie heeft een elektrische energielading die meetbaar is. Deze energie is constant maar vibreert tussen twee willekeurige punten op een bepaalde hoogte. Mocht je meer willen lezen kijk dan weer even op mijn site. 

Frequentie bevat altijd specifieke informatie. De wet van frequentie bepaalt ook welke energiegolven jij draagt: wat er in jou leeft. Deze wet bepaalt tevens jouw heden, toekomst en karma. Kortom: elke actie die jij onderneemt, alle frequenties (dus informatie) in jouw leven, hebben een gevolg in het leven. Het is dus logisch dat de informatie die wij dragen overeen dienen te komen met hetgeen we willen creëren.

We hebben lage en hoge frequenties. Hiermee zenden wij dus continu signalen uit. Elk signaal bewerkstelligt een situatie of resultaat in je leven. Energie kan alleen maar matchen met elkaar. Deze overeenkomst vormt vervolgens een situatie of een ding.Uiteraard kan je je eigen frequentie veranderen en afstemmen op iets wat je graag wilt creëren. In het potentiële (energie)veld bestaat alles al. Denk hierbij aan welvarend zijn, vrijheid, gezondheid: dit alles bestaat al als frequentiepatroon van energie in het quantumveld. 

Gedachten, gevoelens, het verleden, emoties en verwachtingen zijn energiegolven die op een bepaalde golflengte vibreren. Deze golflengten verbinden zich met gelijkgestemde golven en creëren een situatie (of steeds een en dezelfde situatie). Je begrijpt dat – indien jij je frequentie (je binnenwerk) hebt veranderd – je andere informatie zal gaan uitdragen en dus ook andere informatie en dus ook andere frequenties uit het quantumveld oppikt en in je leven manifesteert. Alles draait dus om frequentie.

Tot slot

Het zal je misschien niet verbazen dat onze meest geheime geloofsovertuigingen, wensen of gevoelens op energetisch onbewust niveau opgevangen worden door degenen die met dezelfde energie mee resoneren. 

Volgende week krijg je een aantal casussen en praktijkvoorbeelden met betrekking tot deze wet.

Tot gauw,

Lieve groet,

Petra