Kweek succes door het toepassen van de succeswetten

Beste lezer,

Hierbij een korte update in aansluiting op mijn laatste publicatie. In september start ik weer met een maandelijkse, nieuwe succeswet. 

Iedereen hanteert een bepaalde mindset. Een mindset kan je breken of deze kan je laten groeien. In de samenleving bestaan veel conflicten. Mijns inziens heeft dit veel te maken met onze innerlijke conflicten. Door het toepassen van de succeswetten kun je je innerlijke conflicten oplossen en zal je (zaken)leven absoluut geoptimaliseerd worden. Hiervan ben ik overtuigd. 

Jijzelf, maar ook onze samenleving, kunnen hier veel baat bij hebben. Vanuit de werking van de quantum(succes)wetten en het brein (denk hierbij aan neuroplasticiteit) zijn er geen grenzen aan hetgeen je kunt doen, bezitten of zijn. Met uitzondering van de beperkingen die jij in je eigen denkwijze hebt gesteld. Dus? Werk aan de winkel.

De wet van handelen komt in november aan de orde, maar hierover wil ik toch alvast iets delen. 

Wet van handelen

Na jarenlang onderzoek en dankzij het werken met particulieren en mensen uit het bedrijfsleven ben ik tot de conclusie gekomen dat alle welvarende, succesvolle en groeiende mensen en ondernemingen, bij zowat elke actie deze succeswetten consistent hanteren.

Belangrijke eigenschappen van deze mensen zijn onder andere: actiegericht werken, enthousiasme, innerlijk werk, geloof, het vermogen nee te kunnen zeggen en hun focus te blijven houden. Door zich te richten op deze eigenschappen wekken ze de juiste energie en situaties op. Dat is nou precies hoe energie werkt. Waar je je aandacht op richt daar stroomt je energie naartoe en dat groeit. Elke seconde nemen we deel aan dit creatie-energieveld. Het energetische veld staat altijd klaar om op je vibraties te reageren. 

Je kunt jezelf de vraag stellen: ‘waar gaat mijn energie naartoe’? Is je aandacht gericht op allerlei dingen van de buitenwereld? Dus stroomt je energie weg naar verschillende situaties, mensen, problemen en kwesties? Of heb jij voldoende creatieve energie in je innerlijke wereld met de juiste gedachten en gevoelens om iets nieuws in je leven te creëren? Kortom: focus je je wel voldoende op de juiste dingen en richt je je aandacht met name op je innerlijke wereld?

Hierbij de links naar de wetten die we al behandeld hebben:
wat zijn quantum(succes)wetten
de wet van energiede wet van éénheidde wet van frequentiede wet van innerlijke stromingende wet van het lichaam

Ik wens je nog een mooie verdere vakantie en tot gauw!

Hartegroet,
Petra van den Berg

———————————————————————————————————————————————————-
Wil jij of vrienden of collega’s van jou mijn artikelen per e-mail ontvangen? Hier kun jij je  INSCHRIJVEN. Tevens krijg jij dan de belangrijkste (quantum) sub succeswetten met uitleg GRATIS cadeau. 

Geïnteresseerd in mijn boek, dankjewel én leef winstgevend? Quantum(succes)denken brengt ook jou, geluk, gezondheid én succes. BESTEL BOEK.

PMC’s succeswetten biedt masterclasses, teambuilding en online 1 -op- 1 coachingstrajecten, 2- of 4 daagse VIP dagen aan. Deze zijn gebaseerd op kennis van de quantum(succes)wetten. Uit ervaring én onderzoek weten wij dat deze kennis jou in je kracht zal zetten. Door coaching leer jij de wetten nog beter en sneller begrijpen. Je leert ze toepassen en integreren in je (werk)leven. Dit levert je verbluffende winstgevende resultaten op! Kijk op mijn aanbod.

Online trainingen en coachingstrajecten voor bedrijven, teams en organisaties zijn ook mogelijk. (Geef je wensen aan per e-mail).

Ps houd mijn YouTube kanaal in de gaten voor de nieuwste PMC’s quantumvideo’s!