Mediation

Mediation, gecertificeerd mediator

Heb je een conflict met een persoon, of heb jij een innerlijk conflict, of in een bedrijf of organisatie kom dan bij mij. Je hoeft niet meteen een advocaat in te schakelen. Wij gaan het conflict samen door middel van mediation vanuit de mastermind op te lossen. Ik ben volledig onpartijdig en geef geen oordeel. Overleg met de andere partij of je onder mijn begeleiding als onafhankelijke derde, het conflict, via gezamenlijk overleg, wilt oplossen. Mediation kan in bijna elk conflict worden toegepast. De voorwaarde daarbij is dat beide partijen vrijwillig meewerken aan mediation. Je kan ook kiezen voor online mediation (mediation via internet).

Zakelijke mediaton & coaching
Zakelijke conflicten kunnen ontstaan tussen personen. Managers en personeel die achter een bedrijf staan, kunnen tegenstrijdige belangen hebben die een conflict veroorzaken. Als ondernemer van een bedrijf kom je verschillende elementen tegen die mogelijk kunnen leiden tot een conflict. Ik ben gespecialiseerd in de zakelijke markt en kan helpen om het geschil tot een oplossing te brengen.
Wel zal ik de achtergrond van het conflict onderzoeken en daarmee specifieke kennis van het conflict opdoen. Op deze manier kan ik doelgericht helpen om het conflict tot een einde te laten brengen (of te streven naar een voor beide partijen prettige oplossing) en te beslechten. Uiteraard kan ik ook voor een eventuele vaststellingsovereenkomst zorgen of van juridisch advies voorzien. Een conflict oplossen bespaart veel verspilde energie en geld.