Twee redenen waarom we juist nú onze aandacht naar binnen moeten richten.

Beste lezer,

De meesten van ons richten hun aandacht (dus: energie) naar buiten en willen materie bezitten en aanzien verwerven. Zij denken vooral in tijd en leeftijd. Indien we de dingen die we allemaal willen niet krijgen, creëren we nog meer frustratie en gebrek. Vervolgens komt er een gevoel bij van afscheiding én afwijzing en ontstaat er dualiteit. Ik herhaal: wij kunnen alleen van binnenuit naar buiten creëren. Dit is een feit. Dus richt je aandacht ook naar binnen.

De aarde geeft ons feedback middels klimaatverandering, bosbranden en het coronavirus. Terwijl wij stug doorgaan om de basisbehoeften oftewel onze natuur te verwaarlozen. Op deze manier werken wij tegen de wet van éénheid in (tegen onszelf). Het mechanisme van energie oftewel de natuur zoekt en creëert hetgeen het collectieve bewustzijn (mensheid) uitdrukt. Hoe wij ons van binnen voelen heeft een effect op de buitenwereld. Deze potentie wordt geactiveerd en er ontstaat een oorzaak. Deze oorzaak creëert een gevolg. Het coronavirus zal de economische groei behoorlijk raken. De economie zal zich weer herpakken wanneer het coronavirus uit ons systeem is, terwijl wij ondertussen op een nieuwe manier moeten gaan denken en handelen. 

Reden 1: voorstellingsvermogen creëert

Door vakgenoten zijn veel onderzoeken gepubliceerd die de wet van eenheid onderstrepen: zoals de kracht van vredesbijeenkomsten. Er kwamen in 1993 in Washington D.C. ongeveer 2500 meditatiebeoefenaars bij elkaar voor een experiment. Allen dienden zich te concentreren op vrede en coherentie-energie. Coherentie-energie betekent samenhangende energie. Zodra dit onderzoek van start was gegaan deed zich in Washington D.C. een aanzienlijke vermindering voor van stress, geweld en misdaad. (Bron: J.S. Hagelin, M.V. Rainforth, K.L.C. Cavanaugh, et al. ‘Effects of Group Practice of Trancendental Meditation Program on Preventing Violent Crime Washington). 

Tevens zijn over heel de wereld onderzoeken verricht door onafhankelijke wetenschappers naar het effect van groepsmeditaties. Hieruit bleek dat er een duurzaam positief effect viel te meten. In de omgeving ontstond een onmiddellijke vermindering van misdaad, terrorisme en oorlogsvoering, tot een vermindering van 70%. Ik noem dit ‘onderzoek naar innerlijk werk’.  (Bron: Global Uniun of Scientists for Peace‘Defusing World Crises: A Scientific Approach’).

Mijns inziens is het tijd voor een nieuwe strategie. Stel je eens voor wat er kan gebeuren als presidenten en ministers met ons samen allemaal tegelijkertijd eenzelfde intentie integreren. 

Reden 2: samen met ons binnenwerk aan de slag zal een gigantisch rimpeleffect creëren

Het beleid van de overheid ondersteunt en helpt ons goed. Echter, neem ook het heft in eigen handen en pas de quantumwet van éénheid toe. Potentieel dat wij allemaal kunnen inzetten. Tezamen met de maatschappelijke maatregelen zal dit een gigantisch rimpeleffect creëren. Het is een feit dat onze wereld van nu qua energie en bewustzijn naar een hoger level moet worden getild. Denk aan toename van de navolgende energiefrequentie: rust, vreugde, gezondheid.

Simpel gezegd: als wij allen onze aandacht naar binnen richten en ontdekken wat wij kunnen verbeteren in onszelf qua overtuigingen, gedachten en gevoelens kunnen wij samen een andere toekomst creëren. Het gevolg van deze oorzaak zal op collectief niveau positief effect sorteren. Dit betekent dat wij door onze gedachten, beelden en doelen, die ons brein creëert, onze analytische egocentrische virale energie oplossen.

Indien wij het bovenstaande met z’n allen handhaven en afgestemd zijn op de frequentie die geneest, zal het onze energie verhogen en versterken. Hetgeen betekent dat we allemaal op een hoge frequentie van rust, vrede, kracht, vreugde en liefde vibreren.

Naar binnen: Er is genoeg wetenschappelijk bewijs én persoonlijk bewijs

Het is een feit dat wanneer wij allen op dezelfde energie-frequentie vibreren, deze frequenties ook dichter bij elkaar komen. Hierdoor zal dit des te sterker elkaar duurzaam beïnvloeden en tot één geheel vormen.

Succes.

Hartegroet,

Petra

Deel dit artikel

Facebook
LinkedIn
Twitter

10 ijzersterke wetten voor een succes-mindset

‘MultiLaws', kom in je quantumkracht​

Twee of vierdaagse high level persoonlijke coaching

Snelle verandering om innerlijke rust, (zelf)vertrouwen en succes te bereiken, op welk gebied dan ook! Dit kan met het VIP arrangement. Deze multifunctionele wetten en brein technieken, helpen je om je innerlijke kracht en mindset te versterken om op die manier eenvoudiger en energieker meer succes te behalen.

Inschrijven seminar

Seminar: ‘MultiLaws': wetten voor meer succes in zaken en privé

Januari 2023 Aruba

Inschrijven seminar

Seminar: ‘MultiLaws': wetten voor meer succes in zaken en privé

11 en 12 december 2022 in Malaga, Spanje

Inschrijven seminar

Seminar: ‘MultiLaws': wetten voor meer succes in zaken en privé

10 en 11 september 2022 in Leiden

Inschrijven seminar

Seminar: ‘MultiLaws': wetten voor meer succes in zaken en privé

11 en 12 juni 2022 in Leiden

Inschrijven seminar

'DE TOEKOMST DIE JE TOEKOMT'

Oktober 2022, Malaga Spanje

Inschrijven seminar

'DE TOEKOMST DIE JE TOEKOMT'

Juni 2022 in Eindhoven

Inschrijven webinar

Cursus Zelfregie met Quantum-Hypnose-NLP

1 en 4 april 2022 in Leiden

Inschrijven seminar

‘DE TOEKOMST DIE JE TOEKOMT'

4, 5 en 6 februari 2022 in Leiden

Inschrijven webinar

"Goede voornemens waarmaken"

Dinsdag 11 januari 2022 van 19.30 tot 21.30

Inschrijven webinar

"Leef vanuit quantumsrust"

Donderdag 25 november 2021 van 19.30 tot 21.30

Inschrijven webinar

"De gezonde slanke leefwijze"

Dinsdag 14 december 2021 van 19.30 tot 21.30