Quantumtime

Beste lezer,

Ik wens iedereen een fantastisch, mooi, gezond 2020, waarin je volop mag groeien en bloeien. Neem hiervoor wat quantumtime.

Quantumtime

Ruim twintig jaar geleden volgde ik de cursus Gedachten creëren en het vernieuwde denken, die ging over de kracht van gedachten. De basis van de training was de filosofie van inspirerende denkers zoals Byron Kathy, Gerard Jampolsky, wijlen Dr Wayne Dyer, Napoleon Hill en wijlen Louise Hay. Vlak daarna maakte ik op een mooie zomerdag in Santpoort een heerlijke boswandeling, waarbij ik genoot van de rust en natuur om mij heen. De geur van het bos maakte mij blij en ik liet de cursus nog eens op me inwerken. Ik leerde veel. Tijdens het wandelen realiseerde ik ineens dat ik al leefde naar dat wat op de cursus werd onderwezen. Ik ontdekte dat ik zelf  – net als ieder ander mens – over een fantastische kracht beschikte om mijn leven met mijn denken én overtuigingen positief te veranderen. Wat een bewustwording.

Op dat moment veranderde alles in gunstige zin. Ik ging duidelijkere besluiten en keuzes maken die aansloten bij mijn wensen. Het is een duurzame houding waar ik zeer enthousiast en gepassioneerd over ben. 

Vandaar dat ik toendertijd ben begonnen om zelf iets op te zetten oftewel creëren.

Quantumtime gebruiken om af te stemmen op quantumwetten

Voor mij was het afstemmen op een quantumwet een soort “diepe weet én goddelijk vertrouwen”. Desalniettemin heb ik een analytisch vermogen en wil ik ook graag een verklaring hebben waarom iets op een bepaalde manier werkt. Door diepgaande onderzoeken, experimenten, levenservaringen, mijn innerlijke weet én diverse studies is het voor mij inmiddels vanzelfsprekend geworden om volgens de wetten te leven. Mijn passie is ook anderen leren af te stemmen op de quantumwetten. Het zijn feitelijk innerlijke natuurwetten. Inmiddels zijn de wetten een leidraad en passie in mijn leven geworden.

Kortom, ik ben een gepassioneerde quantumlist!

De wetenschap en kwantumfysica tonen ons dat materie, energie, informatie en bewustzijn één gebied is. Deskundigen leren ons dat de grondstof van de wereld immaterieel is en dat alles dezelfde oorsprong heeft. Alles in de kosmos is energie en heeft een bepaalde frequentie. Al jarenlang onderzoek ik oeroude principes en paradigma’s (wetenschapsfilosofie). Naar mijn idee spreekt op een diep niveau de natuur dezelfde taal als quantumprincipes. Naar quantumfysica wordt al ruim 100 jaar wetenschappelijk onderzoek gedaan en het wordt al jaren onderwezen. Mocht je meer willen lezen over de quantumtheorie dan verwijs ik je voor verdere verdieping graag naar de boeken van onder anderen Lynne Mctaggart (Het veld, De Verbinding), Deepak Chopra, Joe Dispenza en Bruce Lipton.

Hoe ben ik aan de quantumwetten gekomen?

Voordat ik aankomende maanden de quantumwetten ga behandelen wil ik graag in dit artikel iets dieper ingaan op wat deskundigen zeggen over quantumfysica. Wat is energie precies en hoe kan jij je afstemmen op een hogere frequentie?

Alles wat wij zien, observeren en waarnemen is samengesteld uit atomen. Een voorbeeld: je hebt een beker en deze valt. Er ontstaan scherven. Het kleinste stukje, welke niet meer deelbaar is, noemen wij een atoom. Een atoom behoudt nog steeds alle eigenschappen van dat element (de beker). Het geheel zit er dus nog steeds in. Een atoom is een ondeelbaar deeltje van een materie of van iets. Indien een atoom wel wordt opgedeeld verliest het haar eigenschappen. Een atoom bestaat uit informatie en energieniveaus. Dit noemen we kwanta.

Atomen zijn samengesteld uit subatomaire deeltjes: protonen, neutronen en elektronen. Subatomaire deeltjes bestaan uit diverse vibrerende energiedeeltjes oftewel energiepakketjes. Wetenschappers van de quantumfysica ontdekten dat energiedeeltjes een bepaalde vorm kregen (zichtbaar werden) als deze geobserveerd worden door een waarnemer. Alles en iedereen bestaat echter uit energie.  Omdat dit zeer ingewikkelde materie is zal ik hier verder nu niet op ingaan. Mocht je hier meer over willen lezen dan verwijs ik je naar bovengenoemde boeken.

PMC’s quantumwetten heb ik afgeleid van de leer van de quantumfysica, verdieping in de geest, onze natuur én levenservaringen. PMC’s quantumwetten zijn dus een vertaling van mijn eigen gedachtengoed én quantumkennis. Met behulp van deze wetmatigheden zal ik jou steunen in het hedendaagse.

Door wetmatigheden en onze gerichte creatie-energie staat alles in een specifieke verhouding en frequentie met elkaar in vibratie (verbinding). Door de leer van quantumwetten toe te passen zul jij toegang krijgen tot het energetische veld van alle mogelijkheden. Bepaalde takken van de wetenschap noemen het ook wel natuurveld, quantumveld of goddelijk veld. Ik noem het veld je uitgebreide zelf. Zo voelt dat voor mij.

Wat is energie?

Op het diepste niveau zijn ook wij opgebouwd uit energie, want atomen vormen ook weer moleculen. Een molecuul leidt op haar beurt weer naar cellen. Deze vormen weefsel en verdere opbouw en groei naar organen en je gehele verdere lichaam. Kortom, alles kunnen we dus terugvoeren en ontleden naar energie. Energie zoekt altijd de weg van de minste weerstand. Energie kan nooit verloren gaan. Energie is er altijd, vibrerend op diverse hoogtes en verschillende snelheden. Energie is levendig, zuiver, neutraal en volledig in het hier en nu en werkt in golfbewegingen. Energie bestaat uit informatie-impulsen. Alle potentieel, alle mogelijkheden zijn er dus al! We dienen het alleen te geloven en te activeren.

De ruimte om ons heen, alles in ons, tussen ons en alle materie bestaat dus uit zachte golvende vibrerende energie. Kortom, alles bestaat uit informatie en energie. Energie is heden, in het hier en nu. Het kent geen tijd, geen verleden, geen leeftijd en afstand. Stel: jij denkt aan iemand, dan ben jij daar. Tijd en leeftijd hebben wij ooit in het leven geroepen zodat we ons ergens aan vast konden houden.

Trillingsfrequentie

Energie trilt dus op bepaalde hoogtes. Hoge trillingen zijn onder andere: zuivere voeding, behulpzaamheid, liefde, kracht, vreugde, authenticiteit, inlevingsvermogen, respect, blijdschap, gunnen, waardering, vrede, tevreden zijn, niet-oordelen, staan voor wie je bent, rust, geduld, fitheid. Lage trillingen én lage denkpatronen bestaan onder andere uit: moeheid, wrok, niet gunnen, sceptisch zijn, zware voeding, denken wat anderen denken, weerstand voelen, angst, bang zijn voor negatieve feedback of geen erkenning krijgen, frustraties, piekerstaat, hebzucht, boosheid, verdrietig, down, onzekerheid. Ik verwijs je naar de website van dr. David R. Hawkins voor een indrukwekkende verdieping over de hoogtes van trillingen én emoties.

Frequentie is het afstemmen op een bepaalde vibratie oftewel trilling. Frequenties van onszelf worden bepaald door hoe wij denken én ons voelen. Het voelen is een hele belangrijke vibratie. Dit is een resultaat van jouw gedachten, conditioneringen én overtuigingen. Kortom, wat jij ziet is een spiegel van jouw eigen vibratie (innerlijke stromingen bestaan ook uit energie). Onze zintuigelijke prikkels (horen, ruiken, proeven en zien) pakken datgene op wat wij intern leven. Wij kijken door een bril en zien alleen hetgeen overeenkomt (resoneert) met onze overtuigingen, onbewuste blauwdruk, verwachtingen, gedachten en energie. Het enige deel wat jij dus ziet en kan zien is je innerlijke beleving én energiestaat, maar dan omgevormd in een levenssituatie. Het is wat jij denkt dat mogelijk is en gelooft en wat jij verwacht. Alle overige mogelijkheden en potentie blijven dus liggen. Indien jij jouw realiteit wilt aanpassen, dien jij dus eerst iets aan te passen in jezelf. Daarom zeg ik altijd je innerlijk is je werkelijkheid. De volledigheid van alles is in onszelf gezeteld.

Stel je eens voor dat jij in jezelf een gedachtepatroon en een (geloofs)overtuiging aanpast en naar een hoger niveau tilt, dan ga je anders denken. Daardoor ga je je ook anders voelen en verandert je totale golfhoogte en daarmee dus ook je frequentie. Vervolgens zal jij door deze nieuwe verruimde innerlijke frequentie-blik een andere nieuwe realiteit creëren. Een werkelijkheid die resoneert met je innerlijke houding. Want universele energie reageert te allen tijde op onze energiestaat: én alles bestaat al.

Overigens is er ook aangetoond dat onze gedachten én overtuigingen niet alleen materie maar ook onze gezondheid en fysieke cellen beïnvloeden. Het werkt allemaal door. Ik heb het zelf ervaren bij diverse ziekten. Dit is ons helaas nooit verteld tijdens onze opvoeding, de dokters of op school!

Wat zijn quantumwetten?

Quantumwetten zijn onderdeel van het energetische rechtssysteem van ons uitgebreide zelf: de kosmos. Energetisch betekent dat alles uit energie bestaat. In jezelf en om je heen, ook de ruimtes tussen jou en bijvoorbeeld de tv of laptop. Het zijn wetten die alles in beweging houden én ze regeren de hele wereld en kosmos. Deze gaan over verdieping in de geest én wetmatigheden van onze creërende levenskracht, waarvan alles en wijzelf doordrongen zijn. Het gaat erom dat je gaat leren om 100 procent van je potentieel te gebruiken. Je leert dat de kracht van de kosmos precies de gehele kracht is die in onszelf zetelt. Door deze quantumwetten (regels) te bestuderen en toe te passen én overeenkomstig deze wetten te handelen werk je naar volledige groei, eenheid, verwezenlijking én afstemming op je dromen en doelen. Er zal spontaan direct creatievermogen ontstaan. Dat betekent dat je heel snel je gedachten in een gewenste situatie kan omvormen. Je leert verbanden te leggen tussen je geest, het lichaam én levenssituatie. Je gaat je innerlijke energie gericht (her)organiseren. Door te leren je innerlijk af te stemmen op de quantumwetten, komen oplossingen van je uitgebreide zelf vanzelf naar voren. Hierdoor zal je ongemakken en uitdagingen transformeren tot mogelijkheden. Wij kunnen namelijk alleen van binnen naar buiten werken. Op energetisch niveau is er bestaat er zelfs geen binnen en buiten. Zo simpel is het!

Quantumwetten zorgen voor een leidraad om je leven te creëren dat jij wenst. Ze geven je toegang tot het veld van alle mogelijkheden. Jouw wereld is het resultaat van jouw energiestaat en uitdrukking van impulsen van informatie en energie. Dit ga ik je allemaal uitleggen in mijn volgende artikelen.

Maandelijks krijg jij één quantumwet

Dit jaar ga ik maandelijks één quantumwet behandelen. Met behulp van deze wetten wil ik je leren om de quantumkennis toepasbaar te maken in je leven, zodat je leven daardoor makkelijker wordt. Ik wil je helpen en ondersteunen om zelf een prachtig leven te creëren. Deze wetten zullen een leidraad worden voor een winstgevend, zacht en bruisend leven. Met winstgevend bedoel ik: in flow leven, synchronisch leven, zelf bewust je energie organiseren vanuit zelfsturingsvermogen, met innerlijke rust én weten vertrouwen in creatiekracht én gezondheid.

Kijk volgende keer naar mijn video hoe én met welke technieken je deze quantumkennis kunt integreren.

Ik wens je een prachtige maand toe.

Zorg goed voor jezelf!

Petra

Deel dit artikel

Facebook
LinkedIn
Twitter

10 ijzersterke wetten voor een succes-mindset

‘MultiLaws', kom in je quantumkracht​

Twee of vierdaagse high level persoonlijke coaching

Snelle verandering om innerlijke rust, (zelf)vertrouwen en succes te bereiken, op welk gebied dan ook! Dit kan met het VIP arrangement. Deze multifunctionele wetten en brein technieken, helpen je om je innerlijke kracht en mindset te versterken om op die manier eenvoudiger en energieker meer succes te behalen.

Inschrijven seminar

Seminar: ‘MultiLaws': wetten voor meer succes in zaken en privé

Januari 2023 Aruba

Inschrijven seminar

Seminar: ‘MultiLaws': wetten voor meer succes in zaken en privé

11 en 12 december 2022 in Malaga, Spanje

Inschrijven seminar

Seminar: ‘MultiLaws': wetten voor meer succes in zaken en privé

10 en 11 september 2022 in Leiden

Inschrijven seminar

Seminar: ‘MultiLaws': wetten voor meer succes in zaken en privé

11 en 12 juni 2022 in Leiden

Inschrijven seminar

'DE TOEKOMST DIE JE TOEKOMT'

Oktober 2022, Malaga Spanje

Inschrijven seminar

'DE TOEKOMST DIE JE TOEKOMT'

Juni 2022 in Eindhoven

Inschrijven webinar

Cursus Zelfregie met Quantum-Hypnose-NLP

1 en 4 april 2022 in Leiden

Inschrijven seminar

‘DE TOEKOMST DIE JE TOEKOMT'

4, 5 en 6 februari 2022 in Leiden

Inschrijven webinar

"Goede voornemens waarmaken"

Dinsdag 11 januari 2022 van 19.30 tot 21.30

Inschrijven webinar

"Leef vanuit quantumsrust"

Donderdag 25 november 2021 van 19.30 tot 21.30

Inschrijven webinar

"De gezonde slanke leefwijze"

Dinsdag 14 december 2021 van 19.30 tot 21.30