De wet van energie

Eerder heb ik geschreven dat ik zo’n 20 jaar geleden erachter kwam dat ik ontdekte dat ik zelf  – net als ieder ander mens – over een immense kracht beschik om mijn leven met mijn denken én overtuigingen positief te veranderen. Op dat moment veranderde alles in gunstige zin. Ik had nog wel een en ander te leren hoor, en nog…

Met name door symptomen van het lichaam kwam ik hier achter. De woorden van de reumatoloog kan ik me nog goed herinneren. ‘Als jij je medicijnen niet neemt zal jij in een rolstoel belanden.’ Echter: ik heb een tijdje tramadol, methotrexaat en plaquenil geslikt, maar hiermee ben ik al snel gestopt. Het kan anders: dat voelde ik in al mijn cellen. Ik moest mijzelf en het lichaam wel onder de loep gaan nemen, anders had het lichaam wellicht nog reuma gehad. Ik moest mezelf veranderen: om mee te beginnen mijn denkpatronen, gewoontes, leefwijze én overtuigingen.

Tijdens dit proces woonde ik alleen. Nog heel goed weet ik dat ik door het appartement heb gekropen en het lichaam omhoog heb gehesen om op het toilet te komen. Alles was stijf, deed pijn en was opgezwollen door de ontstekingen.  Mijn zus moest mij op een gegeven moment helpen met douchen. Toen realiseerde ik me: zo wil ik niet verder in mijn leven! Dit past niet bij mij. Ik ben veel te jong, et cetera. Dit waren kreten die ik toentertijd dacht.

Mijn toenmalige huisarts bezocht mij thuis. Zij verzocht mij in het ziekenhuis te worden opgenomen. Dat vertikte ik… Om een lang verhaal kort te maken: het was een heftige periode, maar ik ben ervan overtuigd dat als ik zelf niet het heft in handen had genomen ik nog in dat proces zat. Want dan had ik door mijn oude gedachtepatronen, invloeden van anderen en oude persoonlijkheid, het ziekteproces blijven creëren en wellicht vermeerderen.

Vervolgens kwam ik in die jaren bij een hele goeie natuurgeneeskundig arts terecht. Hij herinnerde mij eraan om te visualiseren: denken dat ik gezond, levendig, vreugdevol in het leven sta. ‘Wat je aandacht geeft groeit,’ zei hij altijd. Hierdoor gaf ik aandacht aan het lichaam met gezonde gedachten. Hierdoor kon ook het lichaam zich herinneren hoe het zichzelf weer moest reguleren.

Genezing treedt op omdat het lichaam zich weer herinnert hoe het kan regenereren. Het komt in haar natuurstaat. Energie werkt ook zo; het zelfhelend vermogen komt allemaal voort uit ons bewustzijn. Energie kan alleen verminderen of vermeerderen. Het is best ingewikkeld om dit te begrijpen. De quantumfysica toont echter aan dat geest, materie en lichaam één en hetzelfde gebied is. Dus dan zou onze geest helemaal bewust moeten zijn van het lichaam (en vice versa). Kijk naar mijn bijbehorende video op https://youtu.be/hgeIutDnEZ0

Drie groepen zijn eens geobserveerd tijdens het leren van pianospelen. Alle drie hadden zij nog nooit een piano aangeraakt. De eerst groep is gevraagd alleen een toonladder te oefenen. De tweede groep werd verzocht om alleen de desbetreffende toonladder te oefenen in gedachten (visualiseren). 

De derde groep is gevraagd om helemaal niets te doen. Uit het onderzoek en hersenscans kwamen voort dat de breinen van groep één en groep twee hetzelfde effect hadden. Groep drie had uiteraard geen breinverandering. Dat betekent dus dat er voor het brein geen verschil is tussen een echte activiteit en visualiseren. Het is alleen onze ego die in de weg zit. Lynne McTaggart heeft hier een aantal boeken over geschreven en je zou eens iets van haar kunnen lezen als je hier nog meer over wilt weten. Zij heeft heel veel verklarende wetenschappelijke onderzoeken beschreven en onderzocht over dit onderwerp.

Het is overigens heel belangrijk om bij het oefenen van nieuw gezond gedrag het beeld goed zichtbaar te maken. Dit doe je door het te visualiseren. Er is aangetoond met onderzoeken van de Harvard University dat visualisatie een wetenschappelijk zichtbaar effect creëert.

Iedereen beschikt over een gigantische kracht om zijn/haar (zaken)leven te optimaliseren! Open je hart voor jezelf, een andere zienswijze en verras jezelf.

Het verwondert mij ten zeerste dat zoveel professoren, artsen en wetenschappers die zich bezighouden met logica bang zijn om hun titel (en inkomen) te verliezen. Zij bouwen een muur om hun eigen natuur en houden zich vast aan het feit dat het leven is wat je ziet en raken daardoor juist van het verborgen potentieel verwijderd. Dit geldt ook voor artsen. Artsen zullen bij een leverpatiënt niet vragen: ‘wat heb jij op je lever? Voel jij boosheid of kan jij iets of iemand niet vergeven? Welke zware emotie trilt er in jouw lever? Of welke chemische voeding of drank met lage trilling heerst er in dat gebied?’ Nee, de artsen geven een kuur of een pilletje maar zullen niet naar de diepere oorzaak zoeken.

Terwijl het lichaam een diep zelfhelend vermogen beschikbaar heeft, gratis! Wij zijn echter als mens zo geprogrammeerd (mede door opvoeding, genen, media, omgeving, maatschappij et cetera) dat we dit zijn vergeten en we geloven precies wat een arts zegt. We houden ons aan ideeën van een ander vast.

Door een overtuiging te geloven creëer je hier nog meer van (de wet van energie). Even voor alle duidelijkheid: ik adviseer iedereen om ook naar een arts te gaan bij pijn. Tijdens ziekteprocessen is alle hulp nodig! Ik raad je echter aan om daarnaast ook jezelf onder de loep te nemen vanuit de invalshoek ‘alles is energie’. Stel jezelf en je hart open vanuit een ander oogpunt. We gaan namelijk slapend door het leven!

Hieronder zal ik uitleggen hoe het werkt, ook gezien vanuit een wetenschappelijk oogpunt. Het zal je behoorlijk aangrijpen en je hart raken als je het onderstaande daadwerkelijk leert begrijpen.

De quantumwet van energie

Energie is er altijd, bruist in en om ons heen, werkelijk alles is gevuld met energie. Energie gaat nooit verloren. Energie kan wel verminderen of vermeerderen. Dit betekent dat alles op dit moment mogelijk is. Alles is in potentie op dit moment aanwezig.

Denk hierbij ook aan je innerlijk: je energiestaat. Het innerlijk bestaat ook uit informatie en energie. Gedachten, overtuigingen, emoties, je blauwdruk: alles is doordrongen en bestaat uit informatie én energie. Wij creëren van binnen naar buiten. Je snapt dat er energetisch gezien geen innerlijk en uiterlijk bestaat, maar ons verstand zegt nog van wel. Verleden, heden en toekomst zijn één en volledig verbonden met het quantumveld. Energetisch betekent in dezen een verzamelnaam voor alles wat uit energie bestaat.

Op het diepste niveau zijn ook wij opgebouwd uit energie, want atomen vormen ook weer moleculen. Een molecuul leidt op haar beurt weer naar cellen. Deze vormen weefsel en verdere opbouw en groei naar organen en je gehele verdere lichaam. Kortom, alles kunnen we dus terugvoeren en ontleden naar energie. Energie zoekt altijd de weg van de minste weerstand. Energie kan nooit verloren gaan. Energie is er altijd, vibrerend op diverse hoogtes en verschillende snelheden. Energie is levendig, zuiver, neutraal en volledig in het hier en nu en werkt in golfbewegingen. Energie bestaat uit informatie-impulsen. Alle potentieel, alle mogelijkheden zijn er dus al! We dienen het alleen te geloven en te activeren.

De ruimte in en om ons heen, tussen ons in en alle materie bestaat uit zachte golvende vibrerende energie. Kortom, alles bestaat uit informatie en energie. We zijn allen een onderdeel in dit veld en verbonden met het quantumveld. Oftewel het oneindige veld van potentie.

Energie is heden, in het hier en nu. Het kent geen tijd, geen verleden, geen leeftijd en afstand. Energie trilt alleen in het heden op hoge of lage niveaus. Alle mogelijkheden en dromen zijn nu aanwezig. Het is één oneindige potentie wat te allen tijde geactiveerd kan worden. De wetenschappelijke term hiervoor is data.

Er is een waarnemingsprincipe uit de quantumfysica die verklaart dat waarop jij je focust energie zich aanwendt. Dus waarop jij je aandacht richt is de plaats waar energie vermeerdert. De kleinste deeltjes energie kunnen alleen beïnvloed worden door een waarnemer. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de waarnemer invloed heeft op het experiment. Je begrijpt dat dit logische is als we praten over dat alles uit zachte energie bestaat.

Met andere woorden: wanneer jij je concentreert op wat jij niet wilt zal dit zich ook vermeerderen. Dus zo simpel is het: concentreer je op wat jij wilt en dit zal aanwenden in je leven.

Energietrilling

Er is nog één heel belangrijk principe waar je rekening mee dient te houden met betrekking tot de wet van energie. En dat is dat energie trilt op bepaalde hoogtes. In een van mijn volgende artikelen ga ik je exact uitleggen hoe de wet van vibratie en trilling werkt. In dit artikel ga ik hier niet te veel over uitweiden.

Wat je echter wél dient te weten met betrekking tot de wet van energie is dat energie altijd in beweging is en er altijd is. Dat betekent dat alles een vibratie heeft en trilt op een bepaalde frequentie.

Hoe voel jij je? Hoe denk jij? De trilling van jouw energiestaat bepaalt je frequentie. Hoe jij denkt bepaalt en veroorzaakt jouw gevoel. Gedachten zijn overigens elektrisch geladen en gevoelens (hartfrequentie) magnetisch geladen. Hierdoor ontstaat een bepaalde vibratie. Je hoort vast wel eens de term: die heeft een zacht aura of die heeft een negatieve uitstraling. Dit wordt vaak gemeten oftewel gevoeld in een ruimte met verschillende mensen. Die ene persoon kan de sfeer behoorlijk beïnvloeden. Dit komt door de trilling van die persoon oftewel het elektromagnetisch veld om die persoon.

Wat zie jij in je leven?

Wat jij met je zintuigen waarneemt zie jij als jouw huidige realiteit. Onze energetische zintuigen merken namelijk alleen hetgeen op wat matcht met onze overtuigingen, verwachtingen, gedachten en blauwdruk.

Dit is wat jij ziet, en wat is ontstaan in jouw leven, omdat jij met je energiestaat (gedachten, emoties, gevoel oftewel je blauwdruk) hiermee resoneert. Bedenk dat je door een raam naar je werkelijkheid kijkt. Het deel wat jij ziet leeft in jezelf. Het is datgene wat alleen maar in je leven opgepikt kan worden door je zintuigen. Het zijn de momenten van herkenning.

Wat er daadwerkelijk mogelijk is blijft echter liggen als ongebruikt potentieel. Mits wij onze beperkende overtuigingen én gedachtegang vervangen door onbeperkt én groter denken. Wij kunnen onze beperkte overtuigingen vervangen door nieuwe. Overtuigingen welke gebaseerd zijn op vertrouwen, groei én nieuwe situaties. Hiermee verander jij je energiestaat.

Je zult begrijpen dat we dus ook onze onbewuste zones moeten aanpakken. Onze blauwdruk is namelijk alles wat er van ons is. Hierop is ons leven te scannen. Je blauwdruk bestaat echter ook uit energetische stromingen. Hier komt ook nog een apart artikel over.

Wat is onze grootste én enige beperking?

Dat zijn we dus zelf. Door aan je eigen energiehouding (gedachten, gevoelens, ego en emoties) te werken en door een nieuwe manier van denken aan te leren ga jij je energie trilling(en) verhogen. Je gaat ongebruikt potentieel activeren. Het directe gevolg hiervan is dat je andere dingen in je leven zichtbaar maakt. Bepaalde hinderende emoties en beperkende opvattingen die aan bepaalde cellen plakken worden opgelost. Er komt ruimte vrij voor nieuwe energie. Is dat niet fijn?

Door deze manier van denken en handelen maak je je eigen wensen zichtbaar tot leven en creëer je meer blijdschap. Je gaat je wensen als het ware zichtbaar maken voor jezelf. Zoals ik eerder heb verteld doe je dit door je innerlijke trilling oftewel je persoonlijkheid aan te passen. Weet je het nog: gedachten, gevoelens en overtuigingen bestaan allemaal uit trillingen, uit zowel hoge als lage. Hoog is bijvoorbeeld: vreugde, vrede en blijheid en laag is: down of depressie, boosheid of piekerstaat.

Het veranderen van je energiestaat doe je door je gedachtepatroon te onderzoeken en vervolgens te veranderen. Door je overtuigingen te veranderen en een nieuwe manier van denken aan te leren. Door anders te gaan denken is het gevolg dat jij je gevoelens ook optimaliseert. Dit zorgt er weer voor dat jij mogelijkheden en kansen gaat zien. Oftewel je gaat nieuwe dingen zichtbaar maken, omdat jouw resonantie is veranderd. Hierdoor verandert dus ook jouw realiteit. Nogmaals: je innerlijk is je werkelijkheid, want daarmee creëer je jouw (nieuwe) realiteit.

Een heel belangrijk aspect in deze is dat je bij jezelf blijft en focust op hetgeen jij wilt. Hiermee creëer je dan meer van hetzelfde. De (energetische) omgeving is zo krachtig dat deze jou (onbewust) beïnvloedt en dus mede kan bepalen hoe jij denkt en voelt.

Wat wil jij zichtbaar maken voor jezelf?

Even terugkomend op dat alles uit energie bestaat. Alles in jezelf maar ook alles in het universum oftewel de wereld. Ons onderbewustzijn en brein bestaat uit allerlei bedradingen: bestaat uit allerlei automatische programma’s. Sterker nog: bij de meeste mensen bestaat 5% uit bewustzijn, terwijl 95% uit onderbewustzijn bestaat. Uit automatisch ingesleten gedrag en patronen.

Oorspronkelijke bronnen voor deze conditioneringen zijn onder andere: onderwijs, media, ouders en familie, vrienden, religie. Het onderbewustzijn heeft zich gevormd in je verleden en bestaat vooral uit informatie (ervaringen) die je als kind hebt vergaard en uit overtuigingen, dna en emoties. Als kind heb je aangeleerd hoe je moet denken en handelen. Het zijn programmeringen. Het gevolg van deze programmeringen is dat je automatisch reageert. Deze automatische respons bepaalt dus je leven en toekomst. Het zijn gedachten die je onbewust accepteert en in berust. Wellicht ben je er niet eens van bewust.

Daarom is het zo belangrijk jezelf te leren herprogrammeren, zodat ook de 95% aan het stuur komt te staan. Zo simpel is het!

Het onderbewustzijn bepaalt dus grotendeels jouw leven en je lichaam. Denk hierbij aan je carrière, gezondheid, relaties en je financiën. Het resterende deel welke je leven bepaalt is de 5% van ons bewustzijn. Je leven en gezondheid van nu is het resultaat van de kwaliteit van jouw onderbewustzijn én bewustzijn.

Alles is te herprogrammeren. Hoe leuk is dat?

Het leuke van alles is, omdat alles uit zachte energie bestaat, ook alles te herprogrammeren en verbeteren is. Zelfs je dna en genen kan jij beïnvloeden met je aandacht. Er zijn tegenwoordig zoveel nieuwe feiten en onderzoeken geweest op het gebied van epigenetica. Een natuurlijk herstel van het lichaam tot en met het niveau van neuroplasticiteit.

Dr. Bruce Lipton, brucelipton.com heeft ontdekt dat wat jij gelooft over jezelf en over je leven dit de werking bepaalt van de (energie)cellen: dus je gezondheid. Kortom, hoe jij je voelt, observeert, denkt en connecties maakt met je omgeving en betrokkenen, is duurzaam en continu van invloed op jouw cellen. Met deze wetenschap kan jij dus zelf je cellen positief beïnvloeden. Waarom? Omdat alles uit energie bestaat. En waar jij je aandacht op hebt creëer jij. Later meer hierover!

Even terugkomend op de wet van energie. Als jij dus echt een nieuwe realiteit wilt creëren, start dan eerst met een klein stapje: observeer jezelf en je huidige realiteit. Hoe handel jij op dit moment? Dit zijn namelijk de delen die onder de 5% bewustzijn opereren. Onderzoek de automatische energiepatronen. Onderzoek je persoonlijkheid. Denk hierbij aan: je emoties, je gedrag, ego, hoe is je handelen? Past deze bij het leven dat jij wilt?

Dit geeft al bewustwording en maakt energie vrij. Alles waar wij ons op focussen of wat onze energiehouding betreft creëren wij in ons leven. Maar is dus ook positief te beïnvloeden of te veranderen, zodat wij nieuwe situaties en toekomst creëren.

Wat betekent dit?

Dat jij geen nieuwe werkelijkheid kunt creëren indien jij nog hetzelfde denkt, handelt en voelt. Dag in en dag uit zal jij hetzelfde blijven creëren totdat jij je persoonlijkheid en (denk)patronen verandert. Pas dan verander jij je realiteit.

Voor het manifesteren van een gewenst (zaken)leven is alleen maar een nieuwe innerlijke JIJ nodig, een gedrag eigen maken dat meer past bij de persoon die jij wilt zijn! Is dat niet fantastisch?

Tot gauw weer.

Petra

  —————————————————————————————————————

Wil je mijn artikelen per e-mail ontvangen? Klik dan hier. Tevens krijg je dan de belangrijkste quantumwetten met uitleg cadeau. 

Geïnteresseerd in mijn boek, Handboek voor persoonlijke groei én welvaartBestel boek.

PMC’s quantumwetten biedt masterclasses (online 1-op-1) en coachingstrajecten aan. Deze zijn gebaseerd op kennis van de quantumwetten. Uit ervaring én onderzoek weten wij dat deze kennis jou in je kracht zal zetten. Door coaching leer jij de wetten nog beter en sneller begrijpen. Je leert ze toepassen. Dit levert je verbluffende resultaten op! 


Trainingen en coachingstrajecten voor bedrijven, teams en organisaties zijn ook mogelijk. (Geef je wensen aan per e-mail.)

Deel dit artikel

Facebook
LinkedIn
Twitter

10 ijzersterke wetten voor een succes-mindset

‘MultiLaws', kom in je quantumkracht​

Twee of vierdaagse high level persoonlijke coaching

Snelle verandering om innerlijke rust, (zelf)vertrouwen en succes te bereiken, op welk gebied dan ook! Dit kan met het VIP arrangement. Deze multifunctionele wetten en brein technieken, helpen je om je innerlijke kracht en mindset te versterken om op die manier eenvoudiger en energieker meer succes te behalen.

Inschrijven seminar

Seminar: ‘MultiLaws': wetten voor meer succes in zaken en privé

Januari 2023 Aruba

Inschrijven seminar

Seminar: ‘MultiLaws': wetten voor meer succes in zaken en privé

11 en 12 december 2022 in Malaga, Spanje

Inschrijven seminar

Seminar: ‘MultiLaws': wetten voor meer succes in zaken en privé

10 en 11 september 2022 in Leiden

Inschrijven seminar

Seminar: ‘MultiLaws': wetten voor meer succes in zaken en privé

11 en 12 juni 2022 in Leiden

Inschrijven seminar

'DE TOEKOMST DIE JE TOEKOMT'

Oktober 2022, Malaga Spanje

Inschrijven seminar

'DE TOEKOMST DIE JE TOEKOMT'

Juni 2022 in Eindhoven

Inschrijven webinar

Cursus Zelfregie met Quantum-Hypnose-NLP

1 en 4 april 2022 in Leiden

Inschrijven seminar

‘DE TOEKOMST DIE JE TOEKOMT'

4, 5 en 6 februari 2022 in Leiden

Inschrijven webinar

"Goede voornemens waarmaken"

Dinsdag 11 januari 2022 van 19.30 tot 21.30

Inschrijven webinar

"Leef vanuit quantumsrust"

Donderdag 25 november 2021 van 19.30 tot 21.30

Inschrijven webinar

"De gezonde slanke leefwijze"

Dinsdag 14 december 2021 van 19.30 tot 21.30