FAQ’s

In deze rubriek worden de gestelde vragen aan de vraagbaak met de daarop gegeven antwoorden weergegeven. Hiermee krijgt iedere geïnteresseerde een beter inzicht en beeld over de ervaringen, resultaten en de effecten bij de toepassing van MultiLaws en de Quantum-leer.

Heb jij zelf vragen over MultiLaws (quantum-wetten) die in deze rubriek passen, stuur deze dan per e-mail aan: PMC@petravandenberg.com

© Copyright 2021 PMC’s MultiLaws – all rights reserved

Quantumleer is een theorie, vaardigheid én een levenswijze. Je gaat de opvatting dat we allemaal onderdeel zijn van een oneindig onzichtbaar energieveld volledig in jezelf integreren. In feite leer je dat je persoonlijke energie jouw belangrijkste tool is om in te zetten om iets te veranderen of op te lossen in je leven. Dit energieveld, dat alle realiteiten bevat, reageert altijd op onze gevoelens en gedachten. Het is een vaardigheid om te leren je innerlijke quantumgeest in te zetten als techniek en deze belangrijkste natuurlijke factor in te zetten om je leven te optimaliseren. Quantum is bedoeld voor mensen die willen groeien in zelfkennis en zichzelf willen ontwikkelen naar de beste versie van zichzelf. Men kan er problemen mee oplossen en de regie van het leven in eigen handen nemen. De MultiLaws (quantumwetten) leren je ‘quantum te leven’ en ze toe te passen als levenswijze. Deze wetten kunnen alles in je leven volledig omkeren.

Quantum wil zeggen dat alles uit energie en informatie bestaat. Hiermee ga je aan het werk.

De meeste mensen zijn bezig met de buitenwereld. Een voorbeeld: je denkt pas gelukkig te zijn als je die nieuwe jas hebt of als je op vakantie gaat. Dit zijn echter geluksmomenten die worden veroorzaakt door iets buiten jou en door wat jouw zintuigen bepalen. Het is een herinnering die je hebt waardoor je denkt dat je door dingen als een nieuwe jas of vakantie gelukkig wordt.

Het quantumveld is iets wat binnenin en buiten ons allen leeft. Het is een veld waarin nieuwe mogelijkheden, informatie en energie liggen besloten. Het quantumveld is de werkelijkheid, omdat we hiermee nieuwe werelden kunnen scheppen. Het quantumveld wordt ook wel bewustzijnsveld genoemd, een veld waarin we allen leven en dat volledig in ons leeft. Dit veld geeft aan dat we allemaal in eenheid verbonden zijn met elkaar. Hier kunnen we bewust mee gaan samenwerken om zodoende gezondheid, emoties, zoals angsten of zelfdestructief gedrag, en allerlei andere problemen op te lossen.

Verdiepingsinformatie over hoe quantum en MultiLaws werkt, is belangrijk voor je brein en de meditatie, omdat de nieuwe informatie die je hiermee ontdekt je bewustzijn op zichzelf al iets vergroot en je biologie verandert. Je brein zal daardoor met gebruikmaking van de benaderingen in quantummeditatie mogelijk voor jou nog sneller en makkelijker een nieuwe toekomstcreatie tot stand kunnen brengen.

Je voelt direct resultaat. Echter, in sommige gevallen duurt het wat langer voordat je resultaat ziet of ervaart. Dit ligt ook aan de persoon zelf, hoe ontvankelijker je bent en hoe meer jij je verdiept in quantum en MultiLaws, hoe makkelijker je iets in je jezelf blijvend kunt veranderen.

Eén losse consult duurt ongeveer 70 minuten.

Ja, je kan bijvoorbeeld de wet van intentie toepassen op anderen. Je hoeft alleen maar goeds over de ander te denken met een intentie. Dit kan je nog sterker overbrengen door middel van mediteren of krachtig aan iemand denken. Vanuit het quantumstandpunt bestaat er namelijk geen afstand en tijd en is alles (bewust en onbewust) verbonden met elkaar. Dat wil zeggen dat als je helende gedachten over een ander hebt, dit direct onbewust en soms zelfs bewust bij de ander binnenkomt. Want waar je aan denkt, daar ben je.

MultiLaws zijn multifunctionele wetten, voor geluk in zaken en privé. Elke wet is onderdeel van het quantumveld, van het multiversum en (wereld)recht. Dit allesomvattende recht is veel breder dan enkel een aantal wetten. Ook casussen (jurisprudentie), universele rechtsleer, onderzoeken, ervaringen, wetenschappelijke bewijzen en onderbouwing, integratietechnieken zijn rechtsbronnen en vallen onder MultiLaws.

Wetenschap is nodig, zodat men ook een mogelijkheid krijgt om te begrijpen hoe het werkt, wat ze doen en waarom ze het doen.

MultiLaws zijn wetten die zijn afgeleid van de leer van de quantumwereld, verdieping in de geest, neuroplasticiteit, onze natuur en levenservaringen. Met behulp van de MultiLaws, zeg gerust wetmatigheden, zal je worden ondersteund in het hedendaagse. De wetten leiden altijd naar groei, ontwikkeling en evolutie.

Als jij de verschillende wetten leert kennen, ze bestudeert en gaat leren hoe jij deze excellent kunt toepassen, zal je de wetten en het quantumveld steeds sneller en beter gaan begrijpen. Hierdoor zal je brein zich sneller en makkelijker verbinden met quantumenergie. Dit komt omdat het nieuwe informatie krijgt en daardoor het bewustzijn vergroot. Zodoende kan jij de wetten makkelijker door middel van integratie- en breintechnieken toepassen. Aansluitend zal je krachtige nieuwe ervaringen creëren. Op deze manier word je niet alleen gelukkig, maar ook een magneet voor succes op welk terrein dan ook.

Door wetmatigheden en onze gerichte creatie-energie staat alles in een specifieke verhouding en frequentie met elkaar in vibratie (verbinding). Door de leer van MultiLaws toe te passen zul jij toegang krijgen tot het veld van alle mogelijkheden (het quantumveld). Bepaalde takken van de wetenschap noemen het ook wel natuurveld, verenigd veld of goddelijk veld. Petra noemt het veld ook wel ‘je uitgebreide zelf’, omdat je er zelf deel van uitmaakt. Door MultiLaws leer je de toegang tot het energetische veld te openen. Vervolgens kan jij je richten op een ander bewustzijnsniveau, waar nieuwe mogelijkheden en oplossingen op je wachten. Hierbij gebruik  ik in mijn consulten diverse breintechnieken, zoals EE, EFT, EDMR, Trancecoaching, breinsynchronisatie, TM-meditatie, zodat je nog makkelijker toegang kan krijgen tot het veld. Van tevoren maken we samen een strategisch plan.

Quantum wordt ingezet om tot verandering te komen in je leven, voornamelijk om een nieuwe realiteit te creëren. Daarnaast wordt het ingezet om gevoel, gedachten en gedrag te veranderen. Ook wordt het, met goed resultaat, ingezet voor de bestrijding of verlichting van ziekten, pijn, verslavingen (denk aan roken of eetverslaving), burn-out, stress, relatieproblemen en conflicten, en om je (zaken)leven te optimaliseren. Het gaat erom dat je verandering in het onderbewustzijn doorvoert en door het onderbewustzijn heen breekt. Dit doen we door verbinding te maken met het quantumveld.

Quantumleer komt in feite vanuit de quantumfysica. Quantumfysica gaat over principes, over bewustzijn, natuur en energie. De ontwikkeling is gestart in het begin van de 20ste eeuw. Hieruit is in de loop van de jaren de quantumleer ontstaan. Vanuit de quantumleer zijn vervolgens de MultiLaws ontstaan, de wetten die te allen tijde leiden naar groei en evolutie.

Er is zoveel onderzoek verricht en er zijn zoveel controleerbare en meetbare resultaten verkregen dat we kunnen spreken van een wetenschap. De onderzoeken tonen allemaal aan dat het gaat om kennis die belangrijk is (geweest) voor andere wetenschappers. Alle onderzoeken droegen bij aan de wetenschappelijke kennis over quantum en zorgen voor een verfrissende recente theorievorming van quantum. Daarnaast is zoveel quantumkennis en menselijke kennis vergaard en ervaren dat je dit mag toespelen aan wetenschap.

Hier zijn een aantal wetten van toepassing. Bijvoorbeeld: de wet van inbeelding. Simpel gezegd ga je een nieuw zelfbeeld creëren en inbeelden waarin je niet rookt. Dit beeld zal zo sterk gaan worden dat het niet anders kan dan dat je je lichaam hierdoor herconditioneert en je jezelf een niet-roker maakt. Hierdoor zal je geen trek meer hebben in het roken. Het roken zal niet meer bij je passen.

De wet van verbinding is het domein waar wij oude informatie gebruiken om nieuwe informatie vast te leggen in de hersenen. Het verbindingsprincipe is eigenlijk een wet die zegt dat wanneer we nieuwe informatie leren, dit gekoppeld wordt aan oude informatie. We gebruiken dus oude informatie over de burn-out om nieuwe informatie eigen te maken en te begrijpen. Hierdoor worden oude circuits in de hersenen opnieuw gebruikt om uit te breiden en om nieuwe circuits te bouwen. Je herinneringen worden als het ware benut om nieuwe herinneringen te maken. De burn-out is vertrouwd voor je geworden, deze bekende informatie ga je benutten om nieuwe (onbekende) informatie te leren en eigen te maken. Hierdoor zullen nieuwe vormen van gedachten ontstaan die je ondersteunen om uit je burn-out te komen. Uiteindelijk ga je de nieuwe verbindingen die zijn opgeslagen in je hersenen gebruiken om een nieuwe, energievolle, vitale jij te creëren.

Voor mensen met stress is het belangrijk om te beseffen dat wanneer ze aan stress denken continu een neurologisch netwerk in het brein geactiveerd wordt dat samenwerkt met stress.

Tevens zit er een emotie aan stress vast, door de ervaring van waaruit de stress ooit is ontstaan. Dus wanneer men steeds aan stress denkt, ben je als een vicieuze cirkel de stress met deze gedachte aan het voeden waardoor je steeds dezelfde stress-realiteit creëert. Je blijft stress vergrendelen in je leven en het wordt een conditionering in je lichaam. In feite werkt het zo dat, als je maar steeds aan hetzelfde denkt, hetzelfde voelt en als jij je steeds hetzelfde gedraagt, je daardoor steeds dezelfde bekende realiteit creëert. In dit verband verzwakt stress je steeds meer. Er worden steeds meer stresshormonen aangemaakt en de stress wordt chronisch. Aansluitend activeren deze hormonen het overlevingsmechanisme van het lichaam en hierdoor ontstaat er steeds meer disbalans met en verwijdering van het veld, maar ook met het brein. Stress kan zelfs de prefrontale cortex  uitschakelen, dat deel van de hersenen dat is betrokken bij het nemen van beslissingen, sociaal gedrag, plannen en emotionele ontwikkeling. Dat heeft als gevolg dat je je niet meer kan ontspannen, zelfs niet op vakantie. Op lange termijn zal dit ziekte veroorzaken.

Wanneer je bewust quantum gaat toepassen middels de wet van verbeelding en de wet van innerlijke rust, kan jij jezelf beter en gezond denken. Wanneer jij bewust een gezonde voorstelling van jezelf creëert met een bijbehorende vreugdevolle emotie, produceer je nieuwe patronen in het quantumveld. Dit betekent dat je door de nieuwe gedachten, overtuigingen en een voorstelling van je nieuwe zelf, nieuwe elektrische ladingen creëert en door je nieuwe verhoogde emotie nieuwe magnetische velden creëert, waardoor je nieuwe, persoonlijke energie uitzendt. Deze energie zal nieuwe neuronen in je brein bedraden, er ontstaan nieuwe hersencircuits, die nieuwe chemicaliën in het lichaam vrijgeven. Dit zal ook je stressgen positief activeren en veranderen.

Door quantumleer krijg je meer zelfvertrouwen omdat je zelfkennis krijgt die allesbepalend is, en hierdoor leer je dat alleen jijzelf de regie hebt om je leven aan te sturen, te veranderen of te optimaliseren. Door deze zelfkennis ontwikkel je een onmetelijk zelfvertrouwen. Daarnaast zal je merken dat het een positief effect heeft op je eigenwaarde en je vertrouwen in het leven in het algemeen.

Met quantummeditatie en de MultiLaw: de wet van innerlijke rust.

Petra noemt het wetten omdat het regels zijn die altijd gelden, vanaf het niveau van quantum leiden ze altijd naar zelfkennis, groei, genezing en evolutie. Zij zijn het veld en maken deel uit van het quantumveld.

Ze zijn bedoeld om grip te krijgen op je leven en op je gedachten, gevoelens en emoties. Je leert hoe jij met je brein kan werken om je brein effectief in te zetten voor geluk, zodat je met rust en succes je (zaken)leven optimaliseert. De wetten zijn ervoor bedoeld om je een richtlijn en houvast te geven over hoe jij je leven positief kunt veranderen.

Ja, omdat jij leert je beschikbare potentieel te gebruiken. We gebruiken als mens maar 10% van ons potentieel. Door het toepassen van MultiLaws leer jij hoe je 100% gebruik kunt maken van latent potentieel.

Jazeker, je gaat je rustiger en ontspannen voelen. Je krijgt vertrouwen in jezelf en in het leven. En als je elke dag quantum toepast, voelt het steeds natuurlijker en jij voelt je steeds completer, dankbaarder en blijer.

Absoluut, de wetten zullen de resultaten van het bedrijf zeker optimaliseren.

Het blijft een feit dat we wel moeten toepassen. In actie komen is essentieel om een verandering met succes te bewerkstelligen in onszelf en in ons leven. Je kunt niet veranderen als je in het bekende en in je comfort zone blijft hangen. Het effect van de wet van handeling is dat je nieuwe resultaten en mogelijkheden in je leven gaat zien en ervaren.

Ja, je zult een ander gedrag, gewenst positief gedrag, ontwikkelen.

Ja, dat mag. Quantum werkt als placebo. Het is essentieel dat je gelooft in placebo. Alles wat je gelooft, ofwel de suggestie waarin je gelooft, wordt altijd je realiteit. Of je nou wel of geen gelijk hebt. Dit komt omdat de volgende MultiLaw altijd geldt: ‘geest gaat boven materie, medicijnen, DNA, genen en situaties.’ Dit betekent dat alles – ook het voornoemde – wordt geschept vanuit het niveau van het quantumveld. Dit betekent: vanuit het niveau van energie en informatie. Je zult begrijpen dat vanuit dit niveau ook alles geheeld kan worden. Dus vanuit het niveau van zuivere energie en bewustzijn.

Nee, dit zijn twee verschillende bewustzijnstoestanden. Maar de verwarring is echter begrijpelijk. Bij allebei ga je je aandacht naar binnen keren. Bij quantum ga jij je vooral bewust verbinden met het quantumveld. Petra noemt dit ook wel ‘uitgebreide zelf’. En een hypnotische trance is een vorm die gemotiveerd wordt ingezet om op onbewust niveau doelgerichte suggesties te laten accepteren, waardoor deze zich beter kunnen verwerkelijken. Met beide vormen ga je naar de alpha- en/of theta-staat.

Quantum is voor iedereen toegankelijk. Iedereen heeft dit potentieel beschikbaar. Het is belangrijk goed te worden in quantum en het te leren gebruiken en te leren hoe je de wetten het best toe kunt passen, zodat je ook de effecten gaat voelen, ervaren en zien in de buitenwereld. Echter, mensen met een enorm ego en vooroordelen hebben vaak moeite om zich te concentreren of te focussen op quantummeditaties. Maar wanneer deze persoon eenmaal door zijn/haar ego is heen gebroken, komt zij/hij ook bij haar/zijn beschikbare potentieel.

Je hoeft er niet per se in te geloven. Het zal het wel makkelijker maken. Daarom vindt Petra het zo belangrijk dat je ook begrijpt wat je doet en waarom. Want als je quantum en de wetten begrijpt en ook begrijpt hoe energie werkt, is het veel makkelijker voor je om het te implementeren en te veranderen. Met zelfkennis krijg je innerlijke kracht. En met iets nieuws leren, krijg je diepe inzichten en daarmee zal jij je bewustzijn al verruimen. Het blijft echter essentieel dat je wilt veranderen of iets in je leven wilt optimaliseren door middel van het toepassen van quantum of de MultiLaws.

Energie trilt op bepaalde hoogtes. Hoge trillingen zijn onder andere: zuivere voeding, behulpzaamheid, liefde, kracht, vreugde, authenticiteit, inlevingsvermogen, respect, blijdschap, gunnen, waardering, vrede, tevreden zijn, niet-oordelen, staan voor wie je bent, rust, geduld, fitheid, dankbaarheid. Lage trillingen en lage denkpatronen bestaan onder andere uit: moeheid, wrok, niet gunnen, sceptisch zijn, oordelen, zware voeding, denken wat anderen denken, weerstand voelen, angst, bang zijn voor negatieve feedback of geen erkenning krijgen, frustraties, piekeren, hebzucht, boosheid, verdrietig, down, onzekerheid. Ik verwijs je naar de website van dr. David R. Hawkins voor een indrukwekkende verdieping over de hoogtes van trillingen én emoties.

Frequentie is het afstemmen op een bepaalde vibratie oftewel trilling. Frequenties van onszelf worden bepaald door hoe wij denken én ons voelen. Het voelen is een hele belangrijke vibratie. Dit is een resultaat van jouw gedachten, conditioneringen én overtuigingen. Kortom, wat jij ziet is een spiegel van jouw eigen vibratie (innerlijke stromingen bestaan ook uit energie). Onze zintuigelijke prikkels (horen, ruiken, proeven en zien) pakken datgene op wat wij intern leven. Wij kijken door een bril en zien alleen hetgeen overeenkomt (resoneert) met onze overtuigingen, onbewuste blauwdruk, verwachtingen, gedachten en energie. Het enige deel wat jij dus ziet en kan zien is je innerlijke beleving én energiestaat, maar dan omgevormd in een levenssituatie. Het is wat jij denkt dat mogelijk is en gelooft en wat jij verwacht. Alle overige mogelijkheden en potenties blijven dus liggen. Indien jij jouw realiteit wilt aanpassen, dien jij dus eerst iets aan te passen in jezelf, om zodoende problemen op te lossen. Daarom zegt Petra altijd: ‘Je innerlijk is je werkelijkheid. De volledigheid van alles is in onszelf gezeteld.’

Deze wet zegt in feite dat we alleen datgene in ons leven kunnen creëren gelijk aan de energie en vibratie die we over onszelf uitzenden. Dit wil zeggen: alles wat we vanbinnen ervaren, denken en leven verbindt ons met anderen en situaties die een gelijke vibratie hanteren. Alles en iedereen is namelijk een weerspiegeling van onszelf. Het leven, ofwel het universum, reageert direct en absoluut op wat er vanbinnen (bewust en onbewust) leeft bij een persoon. Dit berust op het principe van de quantumfysica dat alles en iedereen elke seconde energie projecteert. Het universum is gevuld met vibrerende energie. Deze allesomvattende energie beweegt in ons, in ons lichaam en buiten ons, om ons heen. Bewust en onbewust maken we allemaal deel uit van deze magnetische energie, die elke seconde werkzaam is om je gedachten en emoties tot een realiteit te maken.

Nee, dat is niet mogelijk. Wel zal je de vruchten, zoals rust en dankbaarheid en een vredig gevoel, meenemen in je dagelijkse leven.

Quantum is zeer geschikt en effectief voor organisaties.

Je onthoudt alles wat er gebeurt omdat je in principe jezelf herprogrammeert. Dit zal je bewust voelen en ervaren, en dus onthouden.

In quantum maken we onderscheid tussen puur, zuiver bewustzijn (het veld), dagelijks bewustzijn en het onderbewustzijn. Het onderbewustzijn is de plek waar emoties, trauma’s, ego, herinneringen, gewoontes, patronen en gedrag zitten genesteld. Het zijn vaak conditioneringen waar we op drijven en ons niet bewust van zijn. Wanneer ik je in een quantummeditatie breng, is het de bedoeling door het onderbewustzijn heen te breken. Het gebeurt wel dat men zich tijdens de eerste sessies inhoudt en niet volledig overgeeft. Het lichaam stribbelt dan bijvoorbeeld tegen of men blijft hangen bij bepaalde gedachten die een innerlijk strijd veroorzaken. Die gedachten vertellen bijvoorbeeld om met de sessie te stoppen, of denken aan de drukke agenda van die dag. Op een gegeven moment, na een aantal keer repeteren, verandert dit. Het lichaam geeft zich over, en gelijktijdig wordt er ook mentaal iets in gang gezet. Dan volgt overgave aan het proces. Als dat gebeurt, komt men bij een hoger bewustzijn, waar ontroerende en ontzagwekkende energie wordt ervaren. Als je dat hebt, kan deze ruimte in jezelf voelen als thuiskomen.

Quantum- en informatievelden zijn energievelden en het is hetzelfde veld als het bewustzijnsveld. Er zijn meerdere namen voor. Conform Albert Einsteins onderzoek en experimenten blijkt dat elektronen energie winnen en verliezen. Spontaan werden er linken gelegd tussen materie, geest en bewustzijn. Het energie- en informatieveld is een onzichtbaar veld dat geheel op zichzelf staat. Je kunt ze alleen niet zien of aanraken, maar je kunt je er wel bewust van worden.

Als mens zijn wij continu bezig met de buitenwereld. Denk hierbij aan andere mensen, situaties, lichaam en ego. Dit is waar onze aandacht is en dat laat dus precies zien waar je energie is en naartoe stroomt. Dit betekent dat je alleen maar bezig bent met het verleden en met dagelijkse patronen, tijd en gewoonten. Dit wil zeggen dat je geen toekomst kunt bouwen, althans niet op basis van het verleden, beperkingen en energie, omdat hier je energie van je wegstroomt.

 

Onderzoek van Dr. Joe Dispenza laat zien dat waar je aandacht is, je energie is. Het is zonde om al je energie naar buiten te richten. Hierdoor blijft er zoveel latent potentieel liggen.

Wanneer jij je aandacht naar binnen richt en je losmaakt van de driedimensionale werkelijkheid – denk aan: materie, andere mensen en objecten – plaats jij dus je energie naar binnen. En dat is dan waar je energie is. Je maakt je helemaal los van de buitenwereld. Hierdoor kom je dichter en makkelijker bij het quantumveld. Dit veld bestaat namelijk op een ander bewustzijnsniveau. Je leert het veld waarnemen met je bewustzijn, zodat je leert verbinding te krijgen met dit veld. En daar start het veranderingsproces.

Deze wet zegt dat je alles kunt creëren, dat je kunt zijn wie je wilt zijn of alles wat je wilt kunt manifesteren. Deze wet werkt altijd. Alleen wanneer je deze wet bewust leert toepassen, leer je ook op een ander bewustzijnsniveau te komen. Vanuit dit nieuwe bewustzijnsniveau leer jij connectie te maken met het quantumveld. Het veld van frequentie, informatie en energie, waar mogelijkheden en kansen liggen besloten. Je gaat je verbinden met je uitgebreide zelf. Je zintuigen zijn volledig uitgeschakeld, waardoor je niet meer afgescheiden bent. Hierdoor zal jij je compleet en liefdevol voelen. Je zult verbondenheid ervaren met alles en iedereen. Deze wet zegt dat alles er al is. Precies op het moment van verbondenheid kun je bewust door middel van deze quantumwet iets nieuws creëren.

Volgens de quantumleer komen problemen en tegenslagen voort uit ons onderbewustzijn dan wel uit een ander niveau van bewustzijn. Simpel gezegd: dagelijks denk je exact op dezelfde manier aan je probleem. Dit komt omdat je brein zo geprogrammeerd is dat bepaalde gedachten, mensen, situaties of dingen continu geassocieerd worden met het specifieke probleem, ofwel aan het verleden. Bij de specifieke gedachte (herinnering) aan het probleem die constant opkomt, hoort een bijpassende negatieve emotie, en elke emotie is een chemisch eindproduct van belevingen uit het verleden. Die emotie is zo sterk, dat je aandacht daar naartoe gaat en je daardoor het probleem alleen maar vergroot en vasthoudt. Je bevestigt het probleem door je aandacht erop te vestigen. Op deze manier ben je steeds je probleem aan het herhalen, voeden en dagelijks aan het creëren. Je energie om te scheppen geef je weg aan het desbetreffende probleem. Dit wil zeggen dat je energie wegstroomt, terwijl je juist deze energie kunt gebruiken om iets nieuws te creëren of om een lichaam gezond te maken. Dus als jij leert je energie terug te halen en je leert naar een ander hoger bewustzijnsniveau te komen waar het probleem niet bestaat, ben je een oplossing aan het creëren. Dit leer je door middel van de quantumleer. Op deze manier los jij je probleem op.

Beeldkracht is zo machtig dat het boven materie staat. Beeld bestaat namelijk ook uit informatie en energie, dezelfde energie en informatie als het quantumveld. Wanneer we bewust een beeld volledig formuleren en inbeelden, en er een bijbehorende verheven emotie bij voelen, word je een baken van een elektromagnetisch energie. Dit betekent dat je dichtbij oftewel verbonden bent met het quantumveld, het veld waarin alle mogelijkheden besloten liggen. En hier zetelt ook de nieuwe mogelijkheid van je bewust gecreëerde beeld. Je moet jezelf er alleen nog op afstemmen.

Een emotie is een energie die beweegt. Indien je dagelijks dezelfde negatieve gevoelens en emoties hebt, creëer je dagelijks hetzelfde patroon dat deze negatieve gevoelens en emoties bevestigt. Dit patroon produceert namelijk energie op een bepaalde frequentie en seint deze door in het quantumveld. Omdat dit seintje voortkomt uit een incoherent (ongeordend) brein en bewustzijnsniveau, helpt het niet mee om iets nieuws of een nieuw gezond patroon te creëren. Energie neemt alleen maar af en verzwakt. Dit resulteert erin dat in je dagelijks leven je energetische frequentie zwakker is en daardoor is het moeilijk om een nieuw, blijvend gezond patroon te creëren. Wanneer je quantumtechnieken goed toepast en begrijpt dat alle mogelijkheden en dus ook nieuwe patronen in het quantumveld al bestaan, kan je vanuit deze wetenschap een blijvend nieuw patroon ontwikkelen. Hierom is quantum de manier om iets positiefs en een nieuw effect in je leven te creëren. Je leert naar een ander bewustzijnsniveau te gaan waar je oude patronen al zijn opgelost.

Dit heeft de voorkeur. Het is algemeen bekend dat alles start bij onszelf, bij onze persoonlijke energie. Dit wil zeggen dat jij je eigen realiteit schept aan de hand van je staat van zijn: je huidige frequentie. Je frequentie is iets wat je zelf genereert en produceert en elke seconde uitzendt. Dit doe je door middel van je gevoelens, deze worden namelijk opgewekt door voortdurende gedachten en vervolgens leiden je gevoelens tot een bepaald gedrag. Dit samen veroorzaakt een elektromagnetisch veld. Gevoelens hebben verbinding met het hart én met het quantumveld. Gedachten zijn elektrisch geladen. De specifieke elektromagnetische lading resoneert met een bepaalde informatie en energie in het quantumveld. Dit heeft een essentieel effect op je organisatie en personeel. Dit werkt door in alle lagen van je organisatie. En als dit gebeurt, ben je onbewust de andere lagen van je organisatie aan het meetrekken in deze positieve energie. Dit zal altijd positief effect sorteren, omdat hogere energie altijd lagere energie absorbeert.

Ja, dat kan zeker. Het maakt niet uit wie je bent of wat je doet. Mensen in de advocatuur, het onderwijs, politiek, marketing, zakenmensen, huisvrouwen, makelaars, hebben allemaal positief effect ervaren. Ze zijn gepassioneerd over het feit dat zij daarmee hun eigen specialisme naar een hoger niveau kunnen brengen en succes vermeerderen. 

Quantum kan zeker je oplossing zijn. Het verschil tussen bepaalde therapieën en quantum is dat we direct naar het probleem gaan en vandaaruit focussen op de oplossing. Dit doen we door MultiLaws toe te passen, quantumtechnieken te integreren en ervaren. Met quantumtechnieken en een stukje theorie over de MultiLaws zal je  begrijpen en ervaren dat het allemaal in jezelf zit om een oplossing tot stand te brengen. De oplossing ligt op een ander bewustzijnsniveau, en dat is precies waar quantum overgaat. Wanneer je dit gaat inzien, veroorzaak je nog sneller een transformatie in je relatie, omdat de informatie die je tot je neemt je brein optimaal laat functioneren. Je traint door quantum het brein om de oplossing efficiënt te laten werken in de ondersteuning van je op te lossen conflicten. Hier zal de wet van vergeving een belangrijke rol spelen.

Jazeker. Het is zelfs zo dat je een ander persoon moet worden om een andere realiteit te kunnen creëren. Dit ga ik je nader uitleggen: er gebeurt pas iets in het quantumveld als je neurologisch, genetisch én chemisch iets verandert. Je dient dus je hardware te veranderen, anders blijf je (onbewust) in het verleden hangen. En door middel van het verleden creëer jij met je huidige persoonlijkheid continu dezelfde toekomst, en dat wil je juist niet. Dus je moet je gedachten, emoties en gevoelens die in je leven, veranderen. Hierdoor verander je bewust je energie en dit is precies de communicatieschakel naar het quantumveld. Hierdoor zal het quantumveld op je reageren en je de gebeurtenissen brengen die resoneren met je nieuwe energie. Kortom: je moet een andere persoonlijkheid krijgen om een andere realiteit te creëren, want de realiteit komt altijd overeen met de persoon die jij bent.

Met betrekking tot je angst kan je jezelf afvragen of je echt wilt veranderen, of dat je liever in je comfort zone blijft. Het mag allebei, maar als je echt iets wilt veranderen in je leven, adviseert Petra je om aan je angst te werken. Quantum en MultiLaws kunnen jou goed helpen om eerst je angst te veranderen naar rust en vertrouwen.

Een intentie is belangrijk, omdat dit het hele proces positief in werking zet. Als je met een vastberaden intentie weet wat jij wilt veranderen en wat je wel wilt gaan ervaren in je leven, zal de kracht van deze intentie en gedachten als vanzelf de daarbij behorende emoties produceren. Aansluitend verandert hierdoor je chemische gesteldheid, ook veranderen je neurologische circuits. Dit betekent dat je bepaalde synaptische verbindingen in je brein verkleint en vermindert en tegelijkertijd nieuwe verbindingen, die jouw besluit en intentie ondersteunen, aanmaakt. Je springt zelfs naar een gen dat jouw doelen ondersteunt. De MultiLaws de wet van genetica en de wet van intentie zijn hierop van toepassing.

Met quantummeditatie breng je je hersenen tot rust, je gaat je onderbewustzijn verkennen en doorbreken naar puur bewustzijn. Anders gezegd: door middel van quantummeditatie breng je genoeg energie in je brein, waardoor je hersengolven bewust veranderen naar alpha-golven.

Door tijdens het begin van de meditatie te focussen op ademhaling en de pijnappelklier (ook wel derde oog genoemd), ben jij je bewustzijn op een breder niveau aan het vergroten waardoor de grens tussen lichaam (derde dimensie) en geest (vijfde dimensie) volledig wordt vervaagd. De pijnappelklier is namelijk een soort poort naar het quantumveld. Even voor je begrip: we leven allen in de derde dimensie. Dat wil zeggen dat we via onze emoties, ego en zintuigen het leven ervaren. Indien we belanden in de vijfde dimensie (of andere dimensies), leven we als niets en niemand in het nu. Het verleden, het ego, oordelen, materie, tijd, ruimte en het lichaam is er niet meer, je leeft in het rijk van puur bewustzijn. In dit bewustzijn beleef je andere dimensies, mogelijkheden en realiteiten.

Deze wereld van oneindigheden, waarin we allen ook leven, komt voort uit het feit dat alle mogelijkheden er al zijn. Dit komt omdat er altijddurende frequenties in elke lijn voorkomen, en elke frequentie draagt informatie. Dit veld, waarin alle informatie en energie en elke mogelijkheid ligt besloten, kan jij bewust beïnvloeden door focus en meditatie. Ieder van ons kan alleen zelf waarnemen, vanuit zijn of haar eigen bewustzijn, en daardoor een nieuwe realiteit scheppen. Dit betekent dat de mediterende, de observeerder c.q. waarnemer is. De waarnemer observeert het nieuwe beeld (gedachte) met de passende emotie. Dit is een proces van observeren totdat je je één kunt voelen met het gewenste beeld. Iets kan pas namelijk ontstaan doordat we het waarnemen. Je voelt je één en compleet met het quantumveld. Dit is het moment dat er energie beschikbaar is om iets nieuws te creëren.

Je kunt het ook zo zien: wanneer we in het dagelijks leven onze dingen doen, leven we ons voorspelbare, bekende leven. We zien materie en weten al wat we gaan doen, hoe we handelen, hoe we ons voelen etcetera. We leven met onze zintuigen op basis van ruimte en tijd, onze aandacht zit vast aan objecten, mensen en materie.

Naast dit leven, leven we ook in een multidimensionaal universum. Dit kan je ook ‘het oneindige quantumveld’ noemen. Als wij ons bewust losmaken van mensen, materie en objecten, pas dan kunnen we contact maken met het quantumveld.

Je moet je dus leren losmaken van alles wat bekend voor je is, alle banden verbreken en je lichaam verlaten, langs je ego heen jezelf overgeven aan het onbekende. Dit is vaak het moeilijkste waar je doorheen moet. Het is een proces, maar voor iedereen te leren.

Wanneer jij je aandacht naar binnen plaatst, verbind je je met energie en informatie. Dit kan dus ook het verleden zijn. Echter, wanneer je je helemaal hebt losgemaakt, zoals eerder genoemd, verbind je je met het quantumveld. Het veld waar er geen afscheiding bestaat, maar alleen compleetheid en bewustzijn. Met quantummediteren ga je je dus bewust afstemmen op een nieuwe informatieve tijdlijn. Een nieuwe toekomst die je graag wilt creëren. Je gaat je langdurig focussen op een enkele beeldgedachte.

Voordat je een quantummeditatie ingaat, is het essentieel om eerst duidelijk te krijgen over wat je precies wilt creëren. Dit kan gaan over gezondheid, of over gedrag wat je in de toekomst zou willen vertonen. Doe dit samen met een verheven emotie, zoals vreugde en blijheid. Het gevoel is namelijk een hoge magnetische energetische energie welke neurologische, genetische, chemische en lichamelijke veranderingen veroorzaakt. Het gevoel herprogrammeert je lichaam en brein en daardoor kan jij je realiteit veranderen. Als je je intentie met een passend beeld en emotie, meeneemt in de quantummeditatie, dan ga je dus je energie naar de toekomst plaatsen en kan jij je lichaam en leven veranderen. Deze intentie heb je van tevoren eerst voor jezelf compleet geformuleerd en gevisualiseerd. Onthoud: de ervaring is er al en bestaat als een frequentie in het quantumveld. Alleen jij moet je daarop afstemmen en dat kan door middel van quantummediteren. Vervolgens is de truc om, als je uit de meditatie komt, de nieuwe energie en de eventuele nieuwe JIJ vast te houden.

De tarieven kun je vinden onder het kopje aanbod: next level online monthly and VIP program

‘MultiLaws', kom in je quantumkracht​

Twee of vierdaagse high level persoonlijke coaching

Snelle verandering om innerlijke rust, (zelf)vertrouwen en succes te bereiken, op welk gebied dan ook! Dit kan met het VIP arrangement. Deze multifunctionele wetten en brein technieken, helpen je om je innerlijke kracht en mindset te versterken om op die manier eenvoudiger en energieker meer succes te behalen.

Inschrijven seminar

Seminar: ‘MultiLaws': wetten voor meer succes in zaken en privé

Januari 2023 Aruba

Inschrijven seminar

Seminar: ‘MultiLaws': wetten voor meer succes in zaken en privé

11 en 12 december 2022 in Malaga, Spanje

Inschrijven seminar

Seminar: ‘MultiLaws': wetten voor meer succes in zaken en privé

10 en 11 september 2022 in Leiden

Inschrijven seminar

Seminar: ‘MultiLaws': wetten voor meer succes in zaken en privé

11 en 12 juni 2022 in Leiden

Inschrijven seminar

'DE TOEKOMST DIE JE TOEKOMT'

Oktober 2022, Malaga Spanje

Inschrijven seminar

'DE TOEKOMST DIE JE TOEKOMT'

Juni 2022 in Eindhoven

Inschrijven webinar

Cursus Zelfregie met Quantum-Hypnose-NLP

1 en 4 april 2022 in Leiden

Inschrijven seminar

‘DE TOEKOMST DIE JE TOEKOMT'

4, 5 en 6 februari 2022 in Leiden

Inschrijven webinar

"Goede voornemens waarmaken"

Dinsdag 11 januari 2022 van 19.30 tot 21.30

Inschrijven webinar

"Leef vanuit quantumsrust"

Donderdag 25 november 2021 van 19.30 tot 21.30

Inschrijven webinar

"De gezonde slanke leefwijze"

Dinsdag 14 december 2021 van 19.30 tot 21.30